Symposia/Congressen

Nooit meer schorsen: Herstelrecht als pedagogisch model in het onderwijs

Datum: 29 november 2007
Tijd: 13.00-16.30 uur
Locatie: Hotel van der Valk in Vught
Voor wie: Van docent tot leidinggevende in het primair en voortgezet onderwijs
Kennispartners: Ortho Consult (www.orthoconsult.nl) & KPC Groep (www.kpcgroep.nl)

Impressie van het symposium

Met 150 bezoekers en twee zeer interessante sprekers, was het symposium 'Nooit meer schorsen: Herstelrecht als pedagogisch model in het onderwijs ', donderdag 29 november een groot succes. Hans Oostrik en Jan Ruigrok, auteurs van het Handboek Herstelrecht, boeiden het publiek, met een duidelijke uitleg van Herstelrecht, doorspekt met veel praktijkvoorbeelden.

Boek: In plaats van schorsen!

Hoe herstelrecht er ‘live’ uitziet, werd de deelnemers aan het symposium direct duidelijk. Ivo Mijland (trainer en adviseur op onderwijsgebied en mede-auteur van het Handboek Voor elke Mentor), had een gesprek met Jarl, die dit schooljaar geschorst werd na het brengen van de Hitlergroet. Zijn schorser, de heer Robert Philips, was ook bij dit gesprek en bracht helder in beeld hoe hij aan de hand van Herstelrecht de impasse van dit voorval had doorbroken. Hans Oostrik bracht vervolgens aan de hand van cijfers van de inspectie van Onderwijs, in kaart hoe veel en waarom er geschorst werd in het VO in 2005-2006.

Aantal meldingen van schorsingen en verwijderingen van 2002 t/m 2005-2006

Aantal meldingen van schorsingen en verwijderingen van 2002 t/m 2005-2006

 

Redenen schorsing/verwijdering naar slachtofferschap 2005-2006

Redenen schorsing/verwijdering naar slachtofferschap 2005-2006

Jan Ruigrok was de derde spreker, die door middel van een humoristische powerpoint presentatie de deelnemers heel snel had uitgelegd wat de basisprincipes zijn van Herstelrecht. De basis wordt gevormd door de mate van sturing, weergegeven in onderstaande tabel.

De basisprincipes van Herstelrecht

Die sturing kan variëren van hoog (disciplineren) tot laag (negeren) en links en rechts daarvan tolereren of motiveren (grijze vlak). Aan de hand van tabellen, foto’s en voorbeelden werd duidelijk dat scholen zich bewust moeten worden van hun manier van handelen in conflictsituaties. Zij moeten ervoor waken dat leerlingen zich buitengesloten voelen en vervallen in destructief gedrag (de rode zijde van de pedagogische dansvloer) en dat leerlingen (met hulp van begeleiders) zelf werken aan het herstel van het gebeurde (terugkeer naar de groene zijde van de dansvloer). Pas dan kan er groei zijn, voor alle partijen. Het gaat te ver om hier in detail in te gaan op de wijze waarop scholen kunnen werken met Herstelrecht, daarvoor verwijs ik naar de website van Jan Ruigrok (www.rigardus.nl).

In het deel van het symposium na de pauze werden de deelnemers aan het werk gezet, om in hun eigen ervaringen te zoeken naar voorbeelden van ‘gedrag’ en de behoefte die feitelijk schuil gaat achter dit gedrag, een van de peilers van herstelrecht. De deelnemers waren na afloop erg enthousiast:

“Jan Ruigrok is een buitengewoon boeiende en inspirerende man, met liefde voor zijn vak”

“Herstelrecht kan zorgen voor minder problemen op onze vmbo-school, daar ben ik van overtuigd”

“Het was een symposium met een grote afwisseling in informatie. Theorie, een live-gesprek en zelf oefenen; perfect!”

Aan het einde van het symposium kregen Jan Ruigrok en Hans Oostrik van uitgever Ard Nieuwenbroek het Handboek herstelrecht in het onderwijs; in plaats van schorsen uitgereikt en ook het affiche herstelrecht.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto