Symposia/Congressen

Inschrijfformulier

Let op: Bent u enthousiast geworden en schrijft u drie of meer personen in voor de diverse symposia, dan krijgt u 10% korting op het totale inschrijfgeld.

Deelnemer 1:

Deelnemer 2:

Deelnemer 3:

Postadres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

E-mail:

Schrijft/Schrijven zich in voor symposium (aankruisen wat van toepassing is):

OOP in contact met ouders (13 november 2007)
Herstelrecht (29 november 2007)

Middels het versturen van dit formulier machtig ik Congres Content om per deelnemer ofwel 95 euro per symposium (OOP en Herstelrecht) of 125 euro (Verzilveren of verzuren) af te schrijven van genoemd rekeningnummer. Indien ondergetekende zich inschrijft voor drie symposia wordt de korting van 10% op het inschrijfgeld automatisch verwerkt.

School/organisatie machtiging:

Machtigingsgerechtigde:

Giro/banknummer machtiging:

Ten name van:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Reactie: