Symposia/Congressen

Middagsymposium Orde gevraagd!

Datum: maandag 2 juni 2008
Tijd: 13.00 - 16.30 uur
Locatie: Utrecht/Regardz La Vie
Voor wie: Van docent tot leidinggevende in het primair en voortgezet onderwijs
Kennispartner: uitgeverij Quirijn (www.uitgeverij-quirijn.nl)

Impressie van het middagsymposium Orde gevraagd!

Op maandag 2 juni organiseerde Congres Content in Regardz La Vie in Utrecht het laatste middagsymposium van dit schooljaar. Tijdens deze boeiende middag, waar 100 mensen zich voor inschreven, stonden diverse sprekers stil bij het thema orde in de klas.

Op het middagsymposium ‘Orde Gevraagd!’ presenteerde Ivo Mijland zijn nieuwe boek

Op het middagsymposium ‘Orde Gevraagd!’ presenteerde Ivo Mijland zijn nieuwe boek

Dagvoorzitter Ard Nieuwenbroek zette direct de toon door het woord orde kort te analyseren. Tijdens de voorbereidingen op het symposium ‘Orde Gevraagd!’ bleek dat het woord zeker niet de negatieve toon heeft die men soms vermoedt. Het woord orde wordt door de meeste mensen vooral gezien als een term voor ordening, veiligheid, duidelijkheid, structuur. Orde in de klas is de wens van iedereen die betrokken is bij onderwijs: ouders, leerlingen, leerkrachten en leidinggevenden. Ard Nieuwenbroek kondigde daarna de eerste spreekster aan van de middag: Maya Bakker.

Maya Bakker ging in op de verschillen tussen het verdienen van gezag en het nemen van macht

Maya Bakker ging in op de verschillen tussen het verdienen van gezag en het nemen van macht

Zij ging in op de verhalen van de docenten Maarten en Arie. Maarten was het voorbeeld van de docent die vanuit macht met zijn leerlingen werkt, Arie, een wat oudere docent, doet dat op basis van gezag. Maya Bakker maakte in haar verhaal duidelijk hoe sterk het gezin van herkomst van beide docenten van invloed is op de manier van werken voor de klas. Daarbij maakte Bakker duidelijk dat macht genomen wordt en gezag verdiend wordt. De machtsstoel die Maarten gekozen heeft, deels uit zelfbescherming, is een stoel die moeilijk te verlaten is. Dat kan alleen als de wonden in het persoonlijke leven van Maarten niet te diep zijn en als Maarten bereid is tot zelfreflectie. Vanuit de verhalen van Maarten en Arie ging Maya Bakker over op wat leerlingen nu zoeken in een goede docent. Ze kwam tot de volgende opsomming. Een goede leraar geeft met enthousiasme zijn vak, hij laat merken dat hij weet dat we allemaal verschillend zijn, hij is echt aardig en heeft echte belangstelling voor je, hij is duidelijk in wat hij verwacht, geeft afwisselend les en zorgt ervoor dat er iets te kiezen is, laat ook zien wat goed gaat, sterker nog een goede leraar geeft je steeds het vertrouwen dat je best veel kunt en dat het goed komt.
In een oefening liet de spreekster vervolgens vooruitblikken op hun leven. Want wat wil je dat er door de schoolleiding, collega’s, ouders en leerlingen gezegd wordt op je laatste werkdag. Hoe moeten ze terugkijken op jouw bijdrage aan het onderwijsproces. Zelfreflectie met de teletijdmachine, het was een bijzonder slot aan een boeiende lezing.

Maddy Janssen ontpopte zich na het interview als een talentvolle zangeres!

Maddy Janssen ontpopte zich na het interview als een talentvolle zangeres! (Film Erno Mijland)

Omdat met name leerlingen bijzonder goed weten wat ze zoeken in een docent, werd op het podium een leerling geïnterviewd. Maddy Janssen, net klaar met haar examen, werd ondervraagd door onderwijsjournalist Erno Mijland. Samen keken ze naar de afgelopen zes jaar die Maddy op school meegemaakt heeft. Opvallend was dat Maddy aangaf dat ze vooral een goede band had met de leraren die haar gezien hebben. Leraren ook die fouten niet persoonlijk maken, maar los kunnen koppelen van de leerling. De leraren die niet boven aan Maddy’s lijstje staan, zijn degene die alleen maar met hun vak en met zichzelf bezig zijn. De leraren die hun waarheid boven die van de leerlingen stelt. Betere herinneringen heeft ze aan docenten die de lesstof los durven te laten, die iets vertellen over zichzelf en die zichtbaar luisteren naar wat de leerlingen bezighoudt. Aan het slot van het interview werk al te duidelijk dat gemeende interesse in de ander echt iets doet met mensen. Erno vroeg Maddy over de dingen die haar bezighielden naast het leerling zijn. Maddy vertelde enthousiast over haar zangpassie en over de aanname (25 van de 300, na een loodzware auditie) op de musicalacademie in Tilburg. Hoewel niemand in de zaal de leerling ooit eerder gezien heeft, kwam er een warm en gemeend applaus bij die mededeling. Dat applaus werd alleen maar warmer, toe ze het nummer ‘Angel’ van Sarah McLachlan live, zuiver en intens ten gehore bracht.

Een raketje zorgde na de pauze voor de nodige verkoeling

Een raketje zorgde na de pauze voor de nodige verkoeling

Na de pauze was er eerst voor elke deelnemer een ijsje, dat de nodige verkoeling moest brengen. Daarna was het woord aan Jan Ruigrok, die inging op de strategieën van leidinggeven.

Jan Ruigrok ging in op de verschillende strategieën van leidinggeven en begeleiden

Jan Ruigrok ging in op de verschillende strategieën van leidinggeven en begeleiden

Ruigrok benaderde het docentschap als een taak die je vanuit hart en nieren moet uitvoeren. Hij legde de zaal, waar ruim 2000 jaar onderwijservaring zat, een tweetal dilemma’s voor. Dilemma 1 was het verhaal van meneer De Bruin. Hij staat op het punt van zijn pensioen en wordt in zijn laatste lesweken betrapt op het voorzeggen van antwoorden tijdens het examen. Wat zou je doen met een dergelijk dilemma? De zaal sprak er over en al snel bleek dat er meerdere manieren zijn om te begeleiden en/of leiden. Het tweede dilemma was het verhaal van meneer De Wit. Hij heeft een conflict met een leerling en dat conflict nadert een climax. Op die climax ontdekt de leerling dat meneer De Wit erotisch getinte contacten heeft via Hyves, met een leerling van de school. De leerling staat op het punt dit nieuws wereldkundig te maken. Wat doe je in zo’n situatie. Ruigrok werkte de dilemma’s vervolgens theoretisch uit in de resultaatgerichte kant en de mensgerichte kant om vervolgens te kijken hoe je met disciplineren, negeren, tolereren en motiveren tot verschillende manieren van reageren kunt komen.

Middagsymposium Orde gevraagd!

(Film Erno Mijland)

Slotspreker in Utrecht was Ivo Mijland. Hij schreef het boek ‘Orde Gevraagd!’ dat deze middag officieel gepresenteerd werd aan de pers. Ivo Mijland ging in op de twaalf bronnen van succesvolle orde. Met veel voorbeelden uit de praktijk liet hij het publiek mee beleven hoe leerlingen tegen leraren aankijken, die moeite doen om te investeren in de leerlingen. Thema’s als sturing, respect, interesse, echtheid, humor en creativiteit werden speels en humoristisch gepresenteerd. Kern van het verhaal was dat leerlingen in de leraar willen investeren, als de leraar in de leerlingen investeert. Mijland nam het publiek daartoe ook mee naar hun eigen middelbare schooltijd. Door terug te blikken naar de docenten die er vroeger toe deden, werd duidelijk dat orde een tijdloos thema is. Dat er ondanks de digitale, culturele, onderwijskundige en wetenschappelijke revolutie nog steeds zoiets is als de klas als groep. Hij illustreerde dit door het experiment van Stanford Prison uit te werken. Daar werden willekeurige burgers in een groep gevangenen en cipiers verdeeld. Wat bleek, je gaat je gedragen naar de groepsnorm die er heerst in een willekeurige groep. In zijn speech pleitte Mijland voor een positief experiment. Een onderwijsexperiment waarbij de groep wordt uitgedaagd een mooie groep te worden. Een groep waarin blijkt dat leraren net echte mensen zijn. En leerlingen ook…

Aansluitend aan de speech van Mijland werd een filmpje getoond in het kader van hoor en wederhoor. Oud-leraar O. den Beste had duidelijk een andere visie op onderwijs dan Ivo Mijland. De auteur van het boek nam na de woorden van deze docent Duits, onder applaus van de bezoekers het eerste exemplaar van ‘Orde Gevraagd!’ in ontvangst uit handen van de uitgever: Ard Nieuwenbroek.

Congres Content gaat op zomervakantie. In november keren we graag terug met een boeiende dag over autisme en een middag over omgaan met agressie.

Geniet nog even na middels een foto-impressie en een beeldimpressie van de middag.

Middagsymposium Orde gevraagd!

Middagsymposium Orde gevraagd!

Middagsymposium Orde gevraagd!

Middagsymposium Orde gevraagd!

Middagsymposium Orde gevraagd!

Middagsymposium Orde gevraagd!

Middagsymposium Orde gevraagd!

Middagsymposium Orde gevraagd!

Middagsymposium Orde gevraagd!

Middagsymposium Orde gevraagd!

Middagsymposium Orde gevraagd!

Middagsymposium Orde gevraagd!