Symposia/Congressen

Nationaal Congres Leerlingbegeleiding

Datum: zaterdag 20 maart 2010
Tijd: 08.45 - 17.00 uur
Locatie: Zeist
Voor wie: Van docent tot leidinggevende in het primair en voortgezet onderwijs

Impressie Nationaal Congres Leerlingbegeleiding

Eerste Nationaal Congres Leerlingbegeleiding groot succes!


Op zaterdag 20 maart stroomden ruim 200 deelnemers het Christelijk College Zeist binnen om te genieten van het eerste Nationaal Congres Leerlingbegeleiding. Gastvrij ontvangen door medewerkers en leerlingen was deze zaterdag een feest van herkenning voor al degene die in vroegere jaren de bekende NVL-congressen bezochten. Een warme sfeer waarin begeleiders hun deskundigheid en vaardigheden in het begeleiden van leerlingen hebben vergroot.

De dag werd geopend door Norbert Bollen van de NVSNVL. Hij heette iedereen hartelijk welkom en benadrukte nog eens hoe bijzonder het is dat zovelen op hun ' vrije' zaterdag een congres bezoeken. Maar ook dat de leerlingen het eigenlijk ook wel verdienen om gekwalificeerde begeleiders te ontmoeten, een streven van de NVSNVL waar dit congres prima bij past.

Daarna was de beurt aan Ard Nieuwenbroek die de aanwezigen ademloos liet meegaan in zijn inspirerende verhaal. Met als titel 'Passie en leerlingbegeleiding' noemde hij de passie (vanuit de van Dale) een 'hartstochtelijke liefhebberij'. Het gaat dan om hartstocht die blijkt uit echt enthousiasme (echtheid en authenticiteit), gedrevenheid en uitstraling ('Wat je uitstraalt trek je aan!'). Daarnaast is het belangrijk de hartstocht te geven 'zonder aanzien des persoons'. Technisch gezien gaat het dan om het onderscheid tussen taakgerichte en persoonsgerichte negatieve feedback. Tenslotte noemde hij als belangrijk aandachtspunt het 'realistisch positivisme'. Niet alleen positief denken want dat leidt vaak tot plastic passie.

Gevaarlijk wordt het als een gepassioneerde (hartstochtelijke) begeleider onvoldoende afstand houdt. Als basishouding is 'afstandelijke betrokkenheid' een rechtdoende attitude, zowel aan de leerling als de begeleider. Een ander gevaar is het leegraken als gevolg van zoveel onstuitbare passie. Leeggegeven begeleiders kunnen in een burn out raken (letterlijk: 'er was vuur'). Vaak zijn het begeleiders die een openstaande rekening hebben vanuit een intergenerationele dynamiek.

Het antwoord op alle gevaar is: passend geven gecombineerd met passend ontvangen. In het ontvangen van wat leerlingen (altijd) geven groei je als begeleider zelf ook en door het teruggeven van jouw ontvangen groeit de leerling ook. Het is een wederzijdse brandstof.

Na de startlezing was het tijd voor de tientallen workshops in maar liefst drie rondes. Vrijwel zonder uitzondering zijn de workshops positief tot zeer positief gewaardeerd. Een waardering die zeker ook past voor medewerkers en leerlingen van het Christelijk College Zeist!

Nationaal Congres Leerlingbegeleiding

Nationaal Congres Leerlingbegeleiding