Symposia/Congressen

Middagsymposium 'Puberbrein in de praktijk'

Datum: donderdag 10 februari 2011
Tijd: 12.30 - 17.00 uur
Locatie: Vught
Voor wie: Van docent tot leidinggevende in het primair en voortgezet onderwijs
Inschrijven: on-line inschrijfformulier

Extra middag

Wegens overweldigend succes organiseert Congres Content op 10 februari voor de tweede maal het middagsymposium 'Puberbrein in de praktijk'. Voor het symposium van 10 november 2010 hebben we veel mensen niet kunnen plaatsen. We hopen door het organiseren van een extra middag in 2011 anderen de kans te geven deze bijeenkomst alsnog bij te wonen.

Middagsymposium ‘Puberbrein in de praktijk’

m.m.v. Prof. Dr. Margriet Sitskoorn (auteur van o.a. Het Maakbare Brein en Passies van het Brein, bekend van tv)

Het puberbrein is pas rond het 25e levensjaar klaar…
De prefrontale cortex rijpt als laatste breinonderdeel…
Emotie wint het van de ratio, kicks zijn hot…
Tijdens de puberteit vindt er in het puberbrein een reorganisatie plaats…
In Google ‘scoort’ de term puberbrein 40.000 hits…
De laatste jaren verschenen tientallen boeken en publicaties…

De nieuwe inzichten over het puberbrein zijn al enkele jaren groot nieuws, maar wat heb je aan al die informatie? Congres Content organiseert een interactief symposium waar verdiepende wetenschappelijke theorie gekoppeld wordt aan direct toepasbare praktische tips. De volgende schooldag bruikbaar, direct resultaat. Het puberbrein is niet af, daar kun je over spreken, maar beter is om er naar te handelen.

Vroeger dacht men dat het brein rond het 12e levensjaar volgroeid was. Qua formaat klopt dat inzicht, maar de laatste jaren zijn er veel nieuwe inzichten gekomen over wat er in de jaren daarna met dat brein gebeurt. Er is de laatste jaren veel gepubliceerd over het puberbrein, dat in de leeftijd tussen 10 en 25 jaar een enorme ontwikkeling doormaakt. Nieuwe inzichten in de theorie, zorgen lang niet altijd voor een juiste reactie in de praktijk. Vaak blijft het beperkt tot onvolledige reacties: zie je wel dat de tweede fase geen goed idee was! De nieuwe kennis over het puberbrein biedt echter veel meer mogelijkheden dan alleen een hernieuwde blik op zelfstandig leren. Vandaar dit symposium. Dat gaat niet alleen over het puberbrein, maar gaat over het puberbrein in de praktijk. Eindelijk een verdiepende en zeer praktische kijk op de laatste wetenschappelijke inzichten, met een opbrengst die de volgende dag al in de klas toegepast kan worden.
In twee interactieve lezingen zal Margriet Sitskoorn ingaan op een actueel onderwerp: de ontwikkeling van de hersenen en onze invloed hier op.

Ze zal uitleggen dat onze hersenen het vermogen hebben om zich aan te passen aan de omgeving en dat er tijdens de puberteit specifieke veranderingen in het brein optreden die consequenties hebben voor emoties en gedrag. Er zal ingegaan worden op hoe omgeving en gedrag op hun beurt in staat zijn de hersenen te vormen en op de mogelijkheden die dit met zich meebrengt. Wat kunnen docenten doen, om het puberbrein positief te helpen vormen. Een proactieve blik dus op de puber!

In het tweede deel zal Margriet Sitskoorn via prikkelende dilemma’s duidelijk maken hoe materiële en immateriële zaken specifieke delen van ons brein prikkelen en ons zo motiveren tot aangenaam en minder prettig gedrag. Voorts zal ze ingaan op de sociale hersenen van pubers en volwassenen. De hersenen zijn namelijk niet alleen maar actief bij kennisoverdracht en –ontvangst, ook maken de puberhersenen een sociale rijping door, waar docenten positief invloed op kunnen uitoefenen. De lezing zal u verrassende inzichten verschaffen die u zullen inspireren tot enthousiast gebruik in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Programma
12.30u Inloop met koffie/thee & broodjes
13.15u Welkom door dagvoorzitter Ivo Mijland
13.30u Het maakbare puberbrein – Margriet Sitskoorn
14.45u Pauze
15.15u Oefening met de zaal
15.30u Het sociale puberbrein – Margriet Sitskoorn
16.15u Napraten met drankje en lekker hapje

Margriet SitskoornMargriet Sitskoorn is neuropsycholoog en hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Zij verricht onderzoek naar de relatie tussen hersenen en gedrag. Zij houdt zich onder andere bezig met de vraag hoe we onze hersenen kunnen ontwikkelen door ons gedrag en onze omgeving te veranderen. Naast haar wetenschappelijke werk schrijft zij columns voor verschillende populair wetenschappelijke bladen en werkt zij mee aan diverse tv-programma's. Zij is auteur van de bestseller ‘Het maakbare brein”. Recent verscheen haar nieuwe boek “Passies van het brein”.

Heeft u interesse?

Deelname aan dit middagsymposium (van 12.30-16.30 uur) bedraagt € 125,00, dat is inclusief koffie/thee en een broodje bij aankomst en een drankje na afloop.

Plaatsing vindt plaats op volgorde van inschrijving. We raden tijdige inschrijving aan. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 200 personen.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven door ons on-line inschrijfformulier te gebruiken.