Symposia/Congressen

Nationaal Congres Leerlingbegeleiding 2014

Datum: zaterdag 15 maart 2014
Tijd: 9.30 - 17.00 uur
Locatie: Woerden
Voor wie: Van docent tot leidinggevende in het primair en voortgezet onderwijs
Inschrijven: on-line inschrijfformulier

Nationaal Congres Leerlingbegeleiding 2014

Keuze uit tientallen praktische workshops

Dit jaar voor de vijfde keer organiseert Congres Content een groot landelijk congres voor iedereen die leerlingbegeleiding een warm hart toedraagt. Een mooie kans om als individu, of juist met teamleden samen, in een dag volop nieuwe kennis en ervaring op te doen die meteen toepasbaar is in de dagelijkse praktijk.

Het programma kent een traditionele en vertrouwde structuur: een korte plenaire opening, gevolgd door maar liefst drie workshoprondes. Met een ruime keuze uit meer dan twintig praktische workshops, waarvan maar liefst 10 nieuwe onderwerpen, van gerenommeerde deskundigen vanuit verschillende expertises. Zoals bijvoorbeeld een workshop over ‘Het verwende kind-syndroom’, ‘KiVa’, ‘NLP en leerlingbegeleiding’ en ‘Nu de diepte in…’.

Het Nationaal congres Leerlingbegeleiding wordt gegeven in een school, het Minkema College in Woerden. Het congres is dit jaar voor het eerst in het splinternieuwe pand van deze school!

 

Programma
vanaf 9.30u Ontvangst met koffie en thee
10.30u Plenair gedeelte: Welkom en openingslezing
‘Vroeger was alles veel beter…’ door Peter Mol
11.00u Workshopronde 1
12.15u Uitgebreid lunchbuffet
13.15u Workshopronde 2
14.30u Wisseltijd
14.45u Workshopronde 3
16.00u Napraten met drankje en lekker hapje

 

Workshops

 

Workshop 1: Hoogsensitieve leerlingen

Esther Bressers, Ortho Consult

Leerlingen met een sterk ontwikkeld sensitief systeem, lopen op school tegen een muur van problemen op. Ze reageren hypergevoelig op geluiden, geuren, veranderingen, stemmingen van anderen en ook op een hoog aantal prikkels in de klas. Ze lijken voelsprieten te hebben voor wat er in de omgeving gebeurt en juist dat aanvoelen brengt ze soms in de problemen. Deze leerlingen trekken zich dan terug of zoeken juist de confrontatie, om op de overprikkeling van die voelsprieten een antwoord te vinden. Hun hoofd lijkt de prikkels niet te kunnen verwerken in de tijd die een gewone schooldag daarvoor geeft. De reactie van terugtrekken of aanvallen zorgt (zonder dat deze leerlingen dat willen) voor een verbroken verbinding, dat terwijl deze groep leerlingen juist enorm krachtig kunnen zijn in het aanvoelen van de ander. In deze workshop krijgt de deelnemer een betere kijk op hoogsensitiviteit in de klas en hoe je van deze ‘watjes’ echte ‘kanjers’ kunt maken. Een workshop vol praktische handvatten en prettige oefeningen.

Workshop 2: ‘Tien manieren om een gesprek met jongeren om zeep te helpen'

Heleen van der Steen, Lekker werken

De workshop ‘Tien manieren om een gesprek met jongeren om zeep te helpen' is voor deelnemers die voortdurend op zoek zijn naar manieren om leerlingen te bereiken. In deze workshop gaan we in op situaties waarin het moeilijk is om contact te maken. Wat werkt niet en wat wel?
We maken gebruik van de recente inzichten uit breinleren en de door Lekker Werken ontwikkelde spellen uit de toolkit 'Worden wie je bent'.
Aan de hand van het fotospel ‘Wat heb ik te zeggen?’ ervaren we hoe één enkel beeld tot een waardevol gesprek kan leiden, waaraan je anders misschien was voorbijgegaan. Met het spel 'Wat valt hier te winnen' gaan we de uitdaging aan om vanuit negatieve ervaringen tot positieve overtuigingen te komen. Dat vergt niet alleen van leerlingen, maar ook van docenten en begeleiders een mentale draai. Tot slot maken we kennis met het spel 'Wat kan ik, wat wil ik’ waarin je op een concreet niveau in gesprek komt over de mogelijkheden en kwaliteiten van leerlingen.
Een speelse workshop die ideeën oplevert waarmee je morgen direct aan de slag kunt.

Workshop 3: En nu de diepte…

Ard Nieuwenbroek, Ortho Consult

Op veel congressen krijgen deelnemers in een workshop een eerste basis aangereikt over uiteenlopende onderwerpen. Daardoor hebben met name ervaren leerlingbegeleiders soms de vraag: en waar blijf ik? Ard Nieuwenbroek gaat aan die vraag voldoen. Hij gaat werken als contextueel supervisor. Deelnemers krijgen de unieke kans om een leervraag uit de praktijk in te brengen, die in een verdiepende supervisiesessie wordt uitgewerkt.

Er zijn in totaal drie supervisierondes. Je kunt je inschrijven voor 1, 2 of 3 rondes. Elke sessie staat op zich, maar als je meer sessies verkiest zul je ook ervaren dat de sessies aanvullend zijn. Er is maximaal plaats voor 16 deelnemers per ronde.

Workshop 4: Agressie Regulatie trainingen voor jongeren met probleem gedrag

Jan van Buuren, Ztop Rotterdam

Het programma waarmee de jongeren aan de slag gaan heet “Jezelf de Baas”. Dit is een praktische training waarin gedragsverandering van de jongeren met probleemgedrag centraal staat.
De trainingen bestaat uit de volgende onderdelen:
• Sociale vaardigheden aanleren
• Impulscontrole verkrijgen
• Moreel redeneren stimuleren
• Samenwerken bevorderen
• Vertrouwen verkrijgen en behouden
• Judo oefeningen
• Karate oefeningen
• Aikido oefeningen
De oefeningen en opdrachten tijdens de workshop zijn direct toepasbaar voor medewerkers in het onderwijs en leerlingbegeleiders.

Workshop 5: “NLP en leerlingbegeleiding”. Het wegnemen van belemmeringen

Marion Kemeling, Spoor 7 Coaching

Wie hoort het niet regelmatig van docenten: “Bij deze leerling komt er niet uit wat erin zit”?
Als leerlingbegeleider krijg je vaak te maken met leerlingen die geblokkeerd zijn geraakt door bepaalde gebeurtenissen in hun leven. Het leren wordt daardoor verstoord.
Vanuit de NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) bestaan er interventies die je makkelijk in kunt zetten zodat je belemmeringen bij leerlingen weg kunt nemen.
In de workshop “NLP en leerlingbegeleiding” krijg je vandaag een korte theoretische inleiding over NLP, waarna je praktisch aan het werk gaat met een interventie vanuit de NLP: “werken met submodaliteiten”. Zó praktisch dat je het maandag meteen in kunt zetten!
Je gaat in tweetallen aan het werk waarbij je de gelegenheid krijgt om de interventie in te zetten bij een collega en gaat ervaren wat jouw leerling zal ervaren.

Workshop 6: Een geweldig kind? Goed gezien! Een leerling met ‘autisme’

Marleen Postma, Praktijk 'Kernbesef'

De moeder van Stefan hoopt er al jaren op dat de docent haar zoon kan helpen om met zijn beperkingen om te gaan. Ze wil zo graag voor haar Stefan dat docenten er ook voor haar kind zijn. En hij zodanig wordt begeleid dat deze kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum een plaats mogen hebben in de klas, omgeving en maatschappij. Vaak hebben deze leerlingen veel moeite met de omgang met andere kinderen. Hoe kunnen we deze kinderen, bijna op maat, begeleiden?
Wat is zijn voornaamste onderwijsbehoefte? Wat heeft de leerling nodig? Wat is belangrijk voor de klasgenoten om te weten hoe ze met Stefan kunnen omgaan? En dan de andere docenten die ook met jouw leerling te maken hebben, hoe spreken zij over deze jongen ‘die altijd zo storend is’. Hoe kan jij er als betrokken docent er voor deze leerling zijn?
Complexe vragen die ons in de praktijk dagelijks kunnen bezig houden. Je hebt handvatten nodig die je bewust kunnen maken wat er gebeurt met jou, de ‘autistische leerling’, klasgenoten en collega’s.
We gaan in de workshop alle facetten van dit prachtige thema uitwerken. Waarbij de rol van de ouders, het houden van oudergesprekken, zeker worden meegenomen. Kortom een super interessante workshop waarin jouw vragen zeker aanbod komen!

Workshop 7: In gesprek over leren

Peter Gerrickens, Gerrickens Training&Advies

Tijdens deze workshop maakt u kennis met een nieuwe methodiek om leren bespreekbaar te maken. Aan de hand van een kaartspel, het Leer- en Ontwikkelingsspel, brengt u in één gesprek met een leerling (en de ouders) alle facetten van het leren in beeld en kunt u eenvoudig en snel de vinger op de zere plek leggen. Ook helpt het spel de leerling (vanaf 12 jaar) bij het verwoorden waar het nu precies knelt bij het leren. Deze methodiek is geschikt voor alle vormen van onderwijs. Mentoren kunnen het spel ook gebruiken met groepjes leerlingen.
Het uitgangspunt bij het spel is dat er vijf factoren zijn die een rol spelen bij het scheppen van een optimale leersituatie: leermotieven, manieren van leren, leervaardigheden, leervoorwaarden en leerbelemmeringen. Tijdens de workshop speelt u het spel met andere deelnemers, zodat u zelf kunt ervaren hoe het werkt.

Workshop 8: Huilen met de wolven….

Drs. Peter Mol, orthopedagoog

Passend onderwijs, leerlingbegeleiding…
Er wordt veel over geschreven en gepraat. Vanuit het ministerie komen aanwijzingen hoe een plan eruit moet zien en inspectie ontwerpt een nieuw toezichtskader. We doen mee, we moeten wel en het is ook wel handig als je bij een redelijk vaag concept “Passend Onderwijs” een beetje wordt geholpen. We zijn lekker op dreef, ons ondersteuningsplan is al klaar. Er is voldoende “good practice” voor handen. Er ontstaan websites waarop je kunt lezen hoe ver anderen al zijn. Maar …. Als je al die aanwijzingen nu volgt en de plannen inspectieproof maakt…. Wordt jouw passend onderwijs dan een succes? Denk je nog, of denk-je-mee vanuit de kaders die aangeboden worden? Passend onderwijs, huilen met de wolven in het bos, of zelf inbrengen wat echt belangrijk is?

Workshop 9: KiVa: Een programma uit Finland om pesten te voorkomen en/of te doorbreken

Peter te Riele, AHA Advies Hulp en Actie

Op Finse scholen werd dankzij het preventieve KiVa-programma pesten met 40 procent voorkomen. Als pesten toch voorkwam, zorgde een curatieve aanpak ervoor dat de pestsituaties bijna zonder uitzondering werden opgelost. KiVa wordt in Finland inmiddels op meer dan 90 procent van de scholen gebruikt. Om te onderzoeken of het Finse programma ook in Nederland werkt, introduceert de Rijksuniversiteit Groningen - samen met een aantal ervaren onderwijspartners KiVa in een aantal Nederlandse groepen 5 en 6. De eerste resultaten uit een pilot met 100 basisscholen zijn veelbelovend.
In een interactieve workshop zal Peter te Riele het aantrekkelijke en gevarieerde KiVa-programma presenteren. Ook licht hij de eerste onderzoeksresultaten toe aan de hand van praktijkvoorbeelden. De principes die gelden in het basisonderwijs zijn mogelijk ook de sleutel om iets in het Voortgezet Onderwijs te kunnen.

Workshop 10: Leerproblemen bij de basis aanpakken!

Petra Keijzer-Rus, JouwLeerKracht

Leerproblemen bij de basis aanpakken, waar moet je op letten?
Herkent u dit? Benen achter stoelpoot gehaakt tijdens schrijven of lezen, op een been zitten, geen ruimtelijk inzicht. Op de fiets bij links kijken ook direct het stuur naar links bewegen. Moeite met: fijne motoriek, pen vasthouden, schrijven en overschrijven, lezen, rekenen, spellen. Misselijkheid bij beweging (wagenziek) ook in relatie tot ogen, vaak hoofdpijn, allergie, lage zelfwaardering, emoties zijn zeer heftig en onstabiel.
Tijdens deze workshop hoort u waarom het zo belangrijk is om bovenstaande signalen te herkennen als onderdeel van de leer-en of gedragsproblemen (o.a. dyslexie, dyscalculie, adhd, autisme, hoogbegaafdheid). U hoort over de relatie tussen leerproblemen-reflexrestanten-oogsamenwerkingsproblemen (fixatie disparatie)-beelddenken.

Workshop 11: Zet eens een andere bril op!

Petra Nijdam, Ortho Consult

We kijken allemaal vanuit ons eigen perspectief naar de werkelijkheid, die daarom voor iedereen anders is. Meer inzicht in de beleving van de ander levert belangrijke informatie op die de onderlinge communicatie kan verbeteren.
Een hulpbron hierbij is het werken met drie waarnemingsposities, ik, de ander en de toeschouwer.
Door letterlijk de verschillende posities in te nemen en daarbij een (lastige) situatie te visualiseren ontstaat er vaak een dieper inzicht in de eigen beweegredenen en die van de ander. Deze techniek kan voor allerlei doeleinden toegepast worden. Bijvoorbeeld voor de analyse van een situatie in de klas, de voorbereiding op een gesprek met ouders, en zeker ook in een gesprek met een leerling.
In deze workshop gaan de deelnemers concreet werken met waarnemingsposities zodat zij deze techniek in hun eigen onderwijspraktijk kunnen inzetten.

Workshop 12: Wat zegt die lastpost eigenlijk tegen mij!

Pieter Jansen, Ortho Consult

Leerlingen kunnen het leerkrachten soms knap lastig maken. Ze laten gedrag zien wat onacceptabel, grensoverschrijdend en niet te tolereren is. Bij conflicten steeds weer dezelfde leerling die de ruzie uitlokt en daar niet op aanspreekbaar is. Een leerling die zich naar jou hautain en arrogant gedraagt. In deze workshop wordt verkend waar mogelijkheden liggen om contact te krijgen met deze leerling (en zijn ouders) in constructieve zin.

Workshop 13: Workshop oplossingsgericht werken met de MatriXmethode

Ronald Koenders, MatriXmethode Instituut

Vraag je je wel eens af hoe je in kan spelen op leerproblemen, gedragsproblemen, pesten, verdriet, faalangst, concentratieproblemen, volle en drukke hoofden bij leerlingen? Met deze workshop Krijg je inzicht in hoe leerlingen leren, welke eigen strategie ze hanteren. Het is een workshop vol inspiratie en praktische tools om meteen te kunnen gebruiken.
Ook leer je hoe emoties werken. Door praktische oefeningen word je je bewust hoe processen bij jezelf verlopen. Met de Matrixmethode ben je in staat om heel snel effectieve veranderingen aan te brengen op zowel emotionele- en leergebieden. Wil je uitgebreid kennismaken met de MatriXmethode en zelf het resultaat ervaren? Schrijf je dan nu in!

Workshop 14: Alles voor je kind – Het verwende kind-syndroom

Willem de Jong, Gedrag.nu

Problematisch verwende kinderen krijgen te veel, te snel en te lang. Ze krijgen materiële zaken of doen ervaringen op die niet bij hun leeftijd, hun interesses en hun talenten passen. Bij problematische verwenning is er sprake van grenzeloosheid en toegeeflijkheid van de kant van de ouders, waardoor de gezonde ontwikkeling van het kind in gevaar komt. Wat niet iedereen zich realiseert, is dat problematische verwenning een vorm van verwaarlozing is. Kinderen die hieraan blootgesteld worden, vallen onder andere op door hun lage frustratietolerantie en hun koppige- en soms oppositionele- en manipulerende gedrag. Vaak raken ze in een sociaal isolement en is er sprake van schoolverzuim. De gevolgen blijven ook op volwassen leeftijd merkbaar.

Workshop 15: Geef de kinderen geen oplossingen, leer hen het zelf op te lossen! Oplossingsgericht Werken op School

Dirk van der Wulp, Digischool

U laat in de methode van het "Oplossingsgerichte Werken" de leerling vanaf het eerste begin zelf zijn eigen oplossingen zoeken én vinden. Hierdoor ervaart de leerling meteen in het begin een gevoel van competentie en mogelijk succes. Dat geeft hem een positieve kijk op zichzelf en op de toekomst. Zo ontstaan de motivatie en het plezier om te gaan experimenteren en met nieuw gedrag aan de slag te gaan. Tegelijkertijd leert de leerling een strategie om vergelijkbare problemen een volgende keer zelfstandig op te lossen. Zelf hoeft u niet eens op de hoogte te zijn van alle 'ins en outs' van de problemen van de leerling.

Tijdens de workshop krijgt u een korte inleiding over de methode om daarna zelf aan de slag te gaan met het uitproberen van een specifieke interventiemogelijkheid van deze gespreksmethode. U doet dat aan de hand van door uzelf ingebrachte voorbeelden van eigen kleine 'problemen' (wensen) die om een oplossing vragen.

Workshop 16: “Ik wilde het wel, maar … je moet het gewoon doén!” Excellent Gemotiveerd

Sandra Elzinga, Digischool

Hoe verleid je de leerlingen tot net een stapje meer dan nodig is voor de 5,5?
In deze workshop verkennen we eerst heel kort onze eigen motivatie strategieën. Zo lang als nodig en zo kort als mogelijk vertel ik vervolgens over de motivatie-stappen die volgens onderzoek tussen ‘geen motivatie’ en ‘intrinsieke motivatie’ te onderscheiden zijn (Deci & Ryan). Die kennis geeft al handvatten en richting aan wat nodig is om de motivatie te verhogen. Vervolgens koppelen we die kennis aan wetenschappelijk gefundeerde theorie over hoe we als begeleider, mentor of vakdocent aan de kwaliteit van leren en de motivatie kunnen bijdragen. Dit brengt ons naar de oplossingsgerichte feedback als middel om leerlingen te laten ervaren en ontdekken wat ze werkelijk willen en daarop een planning te maken. Door de oplossingsgerichte vervolgvragen besluiten ze gewoonlijk zelf om ook echt te gaan doen wat ze van plan zijn.
Tot slot gaan we oefenen, bijvoorbeeld met door de deelnemers ingebrachte voorbeelden over leerlingen of misschien een demonstratie van een kort motiverend gesprek of voor wie dat liever wil in kleine groepjes zelf uitproberen van motiverende gesprekken. Wat er in dit stadium van de workshop daadwerkelijk gaat gebeuren hangt af van wensen en inbreng van de deelnemers.

Workshop 17: Meidenvenijn: aanpakken en vóór zijn!

Anke Visser, APS

Meidenvenijn?! U kent het vast: samenklitten, onderling fluisteren, rollende ogen, alles om NOSMeisjes buiten te sluiten….Meestal wordt hierover gezegd dat het ‘’typisch’’  gedrag voor meiden is. Toch kunt u er op uw school behoorlijk last van hebben. Venijnige meiden(groepen) maken slachtoffers en vergitigen de sfeer. In deze workshop krijgt u achtergrondinformatie over het waarom en hoe van meidenvenijn en ontdekt u wat u er vanuit de leerlingbegeleiding aan kunt doen.

Workshop 18: Mindfulness en (zelf)compassie voor leerkrachten en leerlingen

David Dewulf, oprichter I AM

Recent onderzoek met 400 leerlingen toonde dat zij na een mindfulness training op maat significant minder stress, angst en depressiesymptomen hebben en dat hun eigenwaarde wordt versterkt. Ook zelfcompassie neemt toe.
Tijdens deze workshop gaan we in op de kern van mindfulness , compassie en zelfcompassie. Mindfulness wordt ook aandachttraining genoemd en versterkt de aandachtfuncties en de emotieregulatie. Zelfcompassie is het vermogen om met mildheid om te gaan met ontgoochelingen, emotionele pijn en spanningen die vaak bij het leven horen. Zelfcompassie zorgt ervoor dat je niet te hard en kritisch wordt voor jezelf. Compassie is het vermogen mildheid en warme betrokkenheid aan iemand anders te schenken die het moeilijk heeft. Je maakt ruimte voor de ander en je luistert met de warmte van je hart. Met een reeks van praktische oefeningen en inzichten kan je daarna zelf aan de slag met mindfulness en compassie. Je krijgt ook een aantal tips mee voor in de klas.

Workshop 19: Hoe gescheiden kan een kind zijn?

Marinka Brandwijk, schoolmaatschappelijk werker

Veel huwelijken lopen uit op een scheiding. Een moeilijke en intense ervaring voor kinderen en ouders. Op school krijg je regelmatig te maken met leerlingen waarvan de ouders zijn gescheiden of gaan scheiden. Gelukkig blijft het in veel gevallen goed gaan met deze leerlingen. Toch merk je bij een deel van de leerlingen een teruggang in de prestaties of een verslechtering in het gedrag. In de workshop gaan we in op wat een scheiding betekent voor kinderen en hoe je als docent/mentor van betekenis kunt zijn voor deze leerlingen.

Workshop 20: 'Gekke kinderen in de klas'

Ivo Mijland, Ortho Consult

Het onderwijs zoekt naar mogelijkheden om leerlingen met een stoornis zoveel als mogelijk in het regulier onderwijs een plek te geven. De wet Passend Onderwijs is daar een richtingaangever voor. Mentoren krijgen een belangrijke opdracht om leerlingen met labels een kans te geven in de groep. Juist daar lijken we handvatten nodig te hebben. Want in een tijd waar steeds meer jonge mensen een label krijgen, lijkt er iets anders nodig dan een label voor gekke leerlingen. We lijken ons te verschuilen achter verklaringen voor gekke kinderen in de klas. Hij doet gek, want hij heeft ADHD. Hij doet gek, want hij heeft asperger. Zij doet gek, want ze heeft borderline. We zoeken diagnoses en willen vervolgens weten of het aangeboren of aangeleerd is. Waar het werkelijk om draait lijken we te vergeten. We lijken ons te verliezen in het gek verklaren van de ander, omdat we daarmee een kader denken te hebben dat ons helpt. In deze workshop neemt Ivo Mijland de deelnemers mee in een wereld waarin niet de verklaring centraal staat, maar de ontmoeting. Een workshop met een passend alternatief op Passend Onderwijs. Een workshop waarin niet het label centraal staat, maar de inhoud van de bijbehorende koffer.

Workshop 21: Leerlingen in het hier en nu

Inez Groen, Generatie Einstein 3.0

In het onderwijs is veel veranderd de afgelopen jaren. Met name de leerling van nu stelt andere eisen aan docenten. Dit is niet altijd even gemakkelijk en zowel docenten als leerlingen kunnen last hebben van een generatiekloof in de klas. Deze workshop gaat in op leerlingen van nu, wat ze willen, wat ze verwachten van docenten en onderwijsaanbieders, hoe hun ideale school eruit ziet en hoe je met hen in contact kunt blijven. 

Heeft u interesse?

Deelname aan dit landelijke congres kost € 175,00, inclusief koffie/thee, een heerlijke lunch en een drankje/hapje achteraf.

Kortingsactie voor scholen
Bij gelijktijdige inschrijving van meerdere deelnemers van 1 school, krijgt u een aantrekkelijke korting. De onderstaande korting is de totale korting en niet de korting per deelnemer:
Bij 2 deelnemers: € 25,00
Bij 3 deelnemers: € 50,00
Bij 4 deelnemers: € 75,00
Bij 5 deelnemers of meer: € 100,00

Inschrijven?

Deelnemers worden geplaatst op volgorde van inschrijving. We raden tijdige inschrijving aan. U kunt zich inschrijven door ons on-line inschrijfformulier te gebruiken.