Symposia/Congressen

Congres 'Voor elke mentor'

Datum: 2 december 2015
Tijd: 8.45 - 16.15 uur
Locatie: Regardz De Eenhoorn, Amersfoort
Voor wie: Mentoren in het voortgezet onderwijs
Inschrijven: on-line inschrijfformulier

Congres 'Voor elke mentor'

Doe je zelf inspiratie cadeau

Op 2 december staat voor de allereerste keer het congres ‘Voor elke mentor’ op het programma. Een congres voor alle mentoren in het voortgezet onderwijs, waar je je kennis, vaardigheden en attitude als mentor kunt vergroten, door in workshops de nieuwste inzichten op te doen over de onderwerpen die jij als mentor tegenkomt in de praktijk. Je stelt zelf je driegangenmenu samen. En het wordt geen snelle hap. Voor elke gang hebben we 75 minuten uitgetrokken.

We starten de dag met een openingslezing van Ivo Mijland, ‘De mentor als pontonnier’. Hoe kun je bruggenbouwen tussen mentor, leerling en ouders, tussen mentorklas en vakdocenten, tussen mentorklas en mentor? Mijland geeft op humoristische wijze handvatten voor ervaren en juist aangestelde mentoren…

Na de 45 minuten durende lezing van Ivo Mijland kun je als mentor je eigen menu samenstellen. We hebben maar liefst 18 gerechten (elke 75 minuten) te serveren, allemaal met een sausje van praktijk, op een bedje van inspiratie, met een vleugje actualiteit en bereid door pro-actieve workshopleiders. Elke deelnemer krijgt dus 270 minuten voeding gepresenteerd. Ruim vier uur! En allemaal door zeer hoog gewaardeerde en veel gevraagde workshopgevers uit heel Nederland. Geen saaie theoretici, maar stuk voor stuk praktijkmensen die weten dat een workshop naast informatie, ook plezier moet bevatten en ook zeker opbrengst voor de volgende dag. Na dit congres ga je als mentor echt met een rugzak vol verse ingrediënten terug naar school, waar je direct aan de slag kunt met de inhoud van je congresrugzak.

Openingslezing ‘De mentor als pontonnier’  door Ivo Mijland
Als mentor heb je heel wat te regelen in het jaar. Naast je lesgevende taak, heb je de verantwoordelijkheid over zowel de groep als over alle individuele leerlingen in die groep. Bovendien heb je te maken met meer dan 10 vakdocenten die werken met jouw groep en dan ook nog eens de ouders van je mentorleerlingen, samen of gescheiden. En dan heb je nog de teamleider en de directeur, die op een afstand, feedback geven. In een wervelende openingslezing laat Ivo Mijland op praktische wijze zien hoe je bruggen kunt bouwen tussen al die poppetjes die iets van je vragen. Vanuit het uitgangspunt: hoe beter de verbindingen, hoe makkelijker je het hebt als mentor.

 

Programma
8.45u Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers
9.30u Start plenaire lezing
10.30u Pauze
11.00u Workshopronde 1
12.15u Lunchpauze
13.15u Workshopronde 2
14.30u Pauze
15.00u Workshopronde 3
16.15u Informeel samenzijn met een hapje en een drankje

 

Nieuw!

Het is ook mogelijk om je in te schrijven voor een dagdeel. Kijk voor meer informatie onderaan de pagina bij ‘Uw bijdrage’.

Workshops

Workshop 1: NLP in de klas (VOL)

Petra Nijdam, Ortho Consult

Sommige mensen noemen NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) toveren met woorden. Een nogal uitdagende omschrijving. Is het nodig om tovenaar te zijn om  in jouw klas NLP toe te passen? Gelukkig niet. In deze workshop maken  deelnemers op theoretische, en vooral praktische, wijze kennis met een aantal alledaagse NLP technieken, die inmiddels in de praktijk hebben bewezen hoogst effectief te zijn.

Workshop 2: Tussen thuis en school

Ivo Mijland, Ortho Consult

Een leerling is meer dan alleen een jongen of meisje uit jouw klas. Een leerling draagt een heel systeem met zich mee dat van grote invloed is op zijn of haar constructieve of destructieve gedrag. Is jouw leerling alleen de jongen of het meisje dat je begeleidt op school? Of neemt jouw leerling tussen thuis en school een hele rugzak mee die van invloed is? Gerda is dan niet alleen de leerling die niet veel doet voor school, maar ook de leerling die sinds het overlijden van haar moeder thuis alle zorg overneemt. Ze is niet alleen het niet functionerende kind in de context school, maar ook het gevende kind in de context thuis. In deze workshop maak je kennis met de contextuele leerlingbegeleiding. Een kijk die uitnodigt het kind te zien als een individu dat in relatie tot zijn netwerk steeds op zoek is naar erkenning van onrecht en erkenning van inzet.

Workshop 3: In gesprek met de leerling (VOL)

Tom van der Vlugt, Ortho Consult

Twee oren om mee te horen, een mond om mee te praten. Als je leerlingen vraagt wat vind je zo prettig aan jouw mentor, dan is een vaak gehoord antwoord: ‘hij kan goed luisteren’. Zelden spreekt een leerling: ‘hij vult zo prettig in wat goed voor me is’. Tijdens deze workshop wordt het gespreksmodel van André Konig op basis van persoonlijke casuïstiek geoefend. Hoe kan ik meer rendement halen uit gesprekken door ruimte te geven in plaats van ruimte te nemen? Er wordt gewerkt met recente casuïstiek uit de school, zodat de mentor de volgende dag het gesprek ook in de praktijk anders kan aanpakken.  

Workshop 4: Gepest in de klas (VOL)

Petra Nijdam, Ortho Consult

In iedere klas in Nederland wordt gepest. In meer of mindere mate. Dit betekent dat pedagogisch gezien iedere leerkracht hier mee te maken heeft. Zonder zware ingrepen wordt van jou gevraagd zowel preventief als curatief te reageren op pesten in de klas. In deze workshop gaan we, op een vooral praktische manier, in op mogelijkheden om als 'gewone'  leerkracht het pesten in de klas op een effectieve wijze te voorkomen en (indien nodig) te begeleiden.

Workshop 5: In gesprek met je leerlingen over media

Erno Mijland

De opkomst van sociale media, games, internet, tablets en smartphones brengt vele nieuwe vragen met zich mee. Leiden al die media niet enorm af? Ligt verslaving op de loer? Hoe voorkom je online pestgedrag? Maar ook: hoe gebruik je media om slimmer je doelen te bereiken?
Na een korte inleiding op het onderwerp gaan we in deze workshop aan de slag met de vraag hoe je met leerlingen in gesprek gaat over hun mediagebruik. Als leidraad gebruiken we de praatposter ‘GVGS met media’. De letters GVGS op deze poster staan voor: Gezond, Veilig, Gezellig en Slim. Ieder woord staat voor een categorie van gedrag en houding als het gaat om mediagebruik. Het zijn woorden met een positieve lading, bedoeld om het gesprek over mediagebruik met een positieve insteek te starten en om de nadruk te leggen op gewenst gedrag.

Workshop 6: Omgaan met verschillen (Human Dynamics) (VOL)

Jac Giesen, Ortho Consult

Deze workshop biedt zeer praktische inzichten en handvatten voor leerkrachten en mentoren om recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen. Hij speelt in op het direct inzetten van deze inzichten in vak- of mentorlessen. Dit zonder dat het op voorhand een uitgangspunt is dat differentiatie deze verschillen kleiner moet maken. De gebruikte vormen van differentiatie kunnen deze verschillen tussen leerlingen ook gelijk houden of soms zelfs vergroten. Het enige dat voorop staat is dat differentiatie de leerprestaties van leerlingen bevordert. Differentiatie biedt leerkansen aan alle leerlingen.

Workshop 7: Het oudergesprek

Leendert van Genderen, Ortho Consult

Iedere leerkracht voert gesprekken met ouders wel of niet in het bijzijn van de leerling. Een mooi moment om elkaar te informeren en met elkaar af te stemmen. De praktijk blijkt niet altijd zo vanzelfsprekend. Hoe kun je in zo’n kort moment bespreken wat je wilt bespreken, welke inbreng heeft de leerling, de ouder en jij als docent? Wat als de samenwerking met ouders niet zo makkelijk gaat als je gehoopt had of er opeens van alles op tafel komt? En hoe breng je ter sprake als het op school niet zo goed gaat? Allemaal aspecten waar we in de workshop op in gaan.
Het oudergesprek is er in het belang van de leerling. Een goede samenwerking tussen thuis en school is daarvoor noodzakelijk en bevordert de groeiruimte van de leerling. In deze workshop is er ruimte voor je vragen, gaan we samen aan de slag en krijg je concrete handvatten voor het oudergesprek.

Workshop 8: Agressie en probleemgedrag in de klas, een groepsdynamische aanpak (VOL)

Jan van Buuren, ZTOP Rotterdam

Te laat komen, spijbelen, ongewenst gedrag naar medeleerlingen, brutale reacties naar leerkrachten en soortgelijk gedrag van leerlingen. Dit zijn enkele vormen van gedrag van leerlingen die aanbod komen tijdens de workshop. In de omgeving van Rotterdam Rijnmond werken meerdere jeugdzorginstellingen, scholen, penitentiaire inrichtingen en jongerenorganisaties met een groepsdynamische aanpak van daders van bovenstaand gedrag. Het aanleren van vaardigheden om het gedrag van de daders te veranderen staat centraal bij deze groepsdynamische aanpak.

Workshop 9: Motiveren van je groep (VOL)

Maarten Van de Broek, Vonk en Visie

Motiveren is een complex gegeven. Om deze complexiteit eenvoudig weer te geven, zal de motivatieformule voorgesteld worden om in één oogopslag te zien wat nodig is om je groep te motiveren. Daarna gaan we heel concreet en actief aan de slag met één van de elementen uit de formule: Hoe verbind ik mijn leerlingen met het belang van mijn vakinhoud of van de mentorles?
Deze inzichten komen uit het boek ‘Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren, principes die motiveren, inspireren én werken.’

Workshop 10: Moreel hoogspringen met leerlingen

Jac Giesen, Ortho Consult

De docent Lichamelijke opvoeding heeft er rekening mee te houden dat brugklassers niet zo hoog kunnen springen als leerlingen in de bovenbouw. Ook moet hij ze passende uitdagingen bieden om de stap van sprongen van 1 meter naar sprongen van 1 meter 25 te maken. Deze stap zetten leerlingen echt niet in één keer en meestal ook niet puur uit zichzelf..
Zo staat de mentor voor de vraag hoe leerlingen zich in moreel opzicht ontwikkelen. Is er in moreel opzicht ook sprake van herkenbare ontwikkelingsverschillen tussen de brugklasser en de bovenbouw-leerling. Gaat een brugklasser alleen al omwille van zijn moreel ontwikkelingsniveau anders om met bijvoorbeeld conflicten in de klas, dan de bovenbouw-leerling?
En zoals de docent lichamelijke opvoeding mede afhankelijk is van de fysieke stimulans die een leerling van huis uit mee krijgt, zo is de mentor ook maar één speler in het morele ontwikkelingsproces van de leerling. Een speler naast ouders. Maar in potentie wel een belangrijke speler. Hoe maakt hij deze betekenisvolle rol waar?

Workshop 11: De grenzen van elke mentor

Ivo Mijland, Ortho Consult

Elke mentor loopt er wel eens tegenaan. De grens tussen begeleiding en therapie. Vroeg of laat krijg je te maken met hulpvragen waarvan je denkt: hoort dit nog wel bij mijn taak? Het gebeurt beginnende mentoren, maar ook ervaren mentoren lopen wel eens tegen die grens aan. In deze workshop ga je samen met Ivo Mijland op hele praktische wijze op zoek naar een antwoord op de ingewikkelde vraag: waar ligt de grens tussen begeleiding en therapie. Een heldere vraag, met een verrassend en caleidoscopisch antwoord. Een vraag die niet alleen gaat over de inhoud van de hulpvraag, maar ook over de manier waarop je jezelf begrensd bij hulpvragen.

Workshop 12: Machomannetjes in je mentorklas

Hans Kaldenbach, ACTA Kaldenbach

Hoe kunt u effectief omgaan met dit type leerlingen:
• Als je iets van ze zegt staan ze meteen op scherp.
• Ze zullen nooit toegeven dat ze iets gedaan hebben.
• Ze praten op een hondsbrutale, denigrerende toon tegen je.
• Je voelt hun minachting, zeker als je vrouw bent.
• Ze zeggen meteen dat je discrimineert.
• Als je ze aanraakt reageren ze alsof je ze in elkaar slaat.
U krijgt concrete handvatten die u morgen al kunt gebruiken.
Mijn uitgangspunt: U kunt de wind niet veranderen, maar hoe de zeilen staan bepaalt u zelf.

Workshop 13: Hoe spreek je je collega’s aan? (VOL)

Anneke Blaauwendraad, Artysta

Soms weet iedereen hoe lastig het is om met jou om te gaan, behalve jijzelf. Omdat niemand het lef heeft het tegen jou te zeggen. Rechtstreeks. Er wordt wel óver je gepraat, maar niet mét je. Het overkomt iedereen wel eens. ‘Ik hou mijn mond maar, maar het zit me niet lekker’, zeggen we dan. Elkaar rechtstreeks aanspreken lijkt gemakkelijk, maar we doen het net zo vaak liever niet dan wel. Er is moed voor nodig. Ook al doen we er laconiek over. ‘Natuurlijk durf ik dat tegen hem te zeggen’. Is dat ook zo? Of neem je je gatenkaasrooster maar voor lief? Spaar je die collega die er een potje van maakt in je mentorklas? En omzeil je die leidinggevende bij wie je goede leiding mist? Om het maar niet te hebben over die ouder bij wie je probeert te pappen en nathouden. ‘In het belang van de leerling, hoor!, want met die mensen valt echt niet te praten’. Werkelijk? En als je het wel doet, hoe duidelijk ben je dan? Of moet de ander maar begrijpen wat je bedoelt. Wat is een goede manier van aanspreken waarmee je allemaal verder komt?
In deze workshop werk je met diverse aspecten van elkaar aanspreken. En ontdek je dat het misschien niet zo vanzelfsprekend is als we zouden willen. Je oefent ook met elkaar aanspreken en merkt wat je drempels zijn en je leert hoe die te nemen. Na deze workshop ben je natuurlijk die assertieve professional die zijn verantwoordelijkheid neemt en de ander daar ook op een prettige manier op aan weet te spreken.

Workshop 14: Omgaan met rouw

Leendert van Genderen, Ortho Consult

Vanaf het moment dat je welkom wordt geheten in het leven, ga je je hechten aan mensen om je heen en komt ook de tijd dat je weer afscheid moet nemen. Rouwen is daarbij een gezonde reactie op verliessituaties. Rouwen is voor jongeren niet zo vanzelfsprekend, het leven vraagt zoveel meer zeker in de puberteit. Jongeren zijn nogal eens  geneigd om verdriet te vermijden en te ontkennen om op deze manier te zorgen voor wat er thuis nodig is. Het niet rouwen kan er juist voor zorgen dat er gedrags- en emotionele problemen ontstaan. En achter die buitenkant zit vaak een binnenkant met eenzaamheid, pijn en verdriet. Met het reageren op de buitenkant doen we een jongere te kort. Een jongere heeft het nodig dat hij gezien wordt, pas dan kan hij verbinding maken met de ander en met zichzelf. Het rouwproces verloopt bij elke jongere anders en het gedrag van de jongere lijkt voor ons soms niet te passen bij de situatie. Rouw vraagt om aandacht en stil te kunnen staan om van daaruit weer verder te kunnen. School is voor de jongere een vertrouwde omgeving waar hij vele uren verblijft. Juist hier liggen  kansen en kun je als  mentor echt van betekenis zijn. 

Workshop 15: Hoogsensitieve leerlingen

Esther Bressers, Ortho Consult

Leerlingen met een sterk ontwikkeld sensitief systeem, lopen op school tegen een muur van problemen op. Ze reageren hypergevoelig op geluiden, geuren, veranderingen, stemmingen van anderen en ook op een hoog aantal prikkels in de klas. Ze lijken voelsprieten te hebben voor wat er in de omgeving gebeurt en juist dat aanvoelen brengt ze soms in de problemen. Deze leerlingen trekken zich dan terug of zoeken juist de confrontatie, om op de overprikkeling van die voelsprieten een antwoord te vinden. Hun hoofd lijkt de prikkels niet te kunnen verwerken in de tijd die een gewone schooldag daarvoor geeft. De reactie van terugtrekken of aanvallen zorgt (zonder dat deze leerlingen dat willen) voor een verbroken verbinding, dat terwijl deze groep leerlingen juist enorm krachtig kunnen zijn in het aanvoelen van de ander. In deze workshop krijgt de deelnemer een betere kijk op hoogsensitiviteit in de klas. Hoe je hen helpt om “klachten” om te zetten in “krachten” en je van deze ‘watjes’ echte ‘kanjers’ kunt maken!  Een workshop vol praktische handvatten en prettige oefeningen.

Workshop 16: Psychopathologie: de DSM-V (VOL)

Anneke Blaauwendraad, Artysta

Depressie, Angst, Automutilatie, Dwangneuroses. Soms zijn de symptomen van deze stoornissen zich al in de tienertijd aan het ontwikkelen. Wat is psychopathologie eigenlijk en hoe ontstaat het?
Hoe herken je de symptomen en wat kan je er mee? En moet je er wel wat mee of waar liggen je grenzen? Na deze workshop heb je enige basiskennis psychopathologie en weet je op signalen te letten en wat je wel en niet kan/moet doen. Je weet wat van belang is als je leerlingen doorverwijst naar deskundige hulpverlening.

Workshop 17: Echtscheiding

Marinka Brandwijk

Veel huwelijken lopen uit op een scheiding. Een moeilijke en intense ervaring voor kinderen en ouders. Op school krijg je regelmatig te maken met leerlingen waarvan de ouders zijn gescheiden of gaan scheiden. Gelukkig blijft het in veel gevallen goed gaan met deze leerlingen. Toch merk je bij een deel van de leerlingen een teruggang in de prestaties of een verslechtering in het gedrag. In de workshop gaan we in op wat een scheiding betekent voor kinderen en hoe je als docent/mentor van betekenis kunt zijn voor deze leerlingen.

Workshop 18: De paradox van de aanraking

Simone Mark, Centrum voor Pedagogisch Contact

Aanraking in de klas zorgt soms voor veel gedoe. Dat terwijl aanraking voor de mens een levensbehoefte is. Pas als je aangeraakt wordt, besef je dat je bestaat. De tendens om kinderen vooral niet meer aan te raken lijkt een logische (je krijgt er anders problemen mee), maar is tegelijkertijd een ongewenste (het kind krijgt er problemen mee).
Aanraking is nodig voor een goede pedagogische relatie. In deze workshop neemt Simone Mark deelnemers mee op het spannende pad van de aanraking: wat is gepast en gewenst? Een leerzame workshop die de kracht van aanraking, de kracht van nabijheid en de kracht van de pedagogische relatie op de kaart zet.

Uw bijdrage

Nieuw!

Je bent van harte welkom om het congres de hele dag bij te wonen! Wil je of kun je echter alleen het programma in de ochtend meemaken of juist alleen twee workshops in de middag? Dan kun je voor dit congres ook een dagdeelarrangement boeken.

De mogelijkheden zijn als volgt:

  1. inschrijven voor de hele dag (openingslezing + 3 workshops + lunch): € 250,00
  2. inschrijven voor de ochtend (openingslezing + 1 workshop + lunch): € 150,00 (u krijgt € 100,00 korting)
  3. inschrijven voor de middag (lunch + 2 workshops): € 150,00 (u krijgt € 100,00 korting)

Alle prijzen zijn inclusief  koffie/thee met iets lekkers, lunch, na afloop een drankje en een hapje en een keuze uit een van de volgende 3 boeken:

Let op, de workshops worden niet in alle rondes aangeboden. Op het inschrijfformulier zie je, nadat je de keuze voor het dagdeel hebt gemaakt, welke workshops er kunnen worden gekozen.

Korting voor dagarrangement (alle deelnemers dienen voor de hele dag in te schrijven):
Bij gelijktijdige inschrijving van meerdere deelnemers van 1 school voor de hele dag, krijgt u een aantrekkelijke korting. De onderstaande korting is de totale korting en niet de korting per deelnemer:
Bij 2 deelnemers: € 25,00
Bij 3 deelnemers: € 50,00
Bij 4 deelnemers: € 75,00
Bij 5 deelnemers of meer: € 100,00

Vanaf vier weken voor aanvang van het symposium/congres wordt het verschuldigde inschrijfgeld bij u geïncasseerd/gefactureerd. De eventuele korting wordt bij het incasseren/factureren verwerkt.
Bij annulering tot vier weken voor aanvang van het symposium/congres bent u geen kosten verschuldigd.
Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van het symposium/congres zijn de verschuldigde kosten 100%. Het is wel mogelijk om kosteloos een collega in uw plaats te laten gaan. Neemt u daarover contact op met Congres Content 0499-57 85 44.

Inschrijven?

U kunt zich inschrijven door ons on-line inschrijfformulier te gebruiken.