Symposia/Congressen

Nationaal Congres Leerlingbegeleiding 2017

Datum: zaterdag 11 maart 2017
Tijd: 9.45 - 16.00 uur
Locatie:Minkema College, Woerden
Voor wie: Van docent tot leidinggevende in het primair en voortgezet onderwijs
Inschrijven: on-line inschrijfformulier

Nationaal Congres Leerlingbegeleiding 2017

Congres Content organiseert dit jaar voor de achtste keer een groot landelijk congres voor iedereen die leerlingbegeleiding een warm hart toedraagt. Een mooie kans om als individu, of juist met teamleden samen, in een dag volop nieuwe kennis en ervaring op te doen die meteen toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. Ook dit jaar weer met bekende sprekers, waaronder Hans Kaldenbach, Peter Mol en Ivo Mijland.

Anton Horeweg opent deze dag kort met een lezing ‘wat stuitert daar door je klas’. Daarna volgen drie workshoprondes van vijf kwartier. Er is een ruime keuze uit praktische workshops zoals een workshop over ‘Omgaan met korte lontjes’, ‘Maatwerk en motivatie als basis voor persoonlijke ontwikkeling’, ‘Een effectieve aanpak voor examenvrees’, ‘In gesprek met de leerling’ en ‘Scharrelleerlingen en vrije uitloop’.

Het Nationaal Congres Leerlingbegeleiding wordt ook dit jaar weer gehouden op het Minkema College in Woerden. Uiteraard staan de leerlingen deze dag weer voor je klaar met koffie/thee, een heerlijke lunch en een gastvrije ontvangst.

Wil je deze unieke dag ook (weer) meemaken? Schrijf je dan snel in. Let op: voor sommige workshops geldt een beperkt aantal beschikbare plaatsen.

Nieuw!

Het is ook mogelijk om je in te schrijven voor een dagdeel. Kijk voor meer informatie onderaan de pagina bij ‘Uw bijdrage’.

 

Programma

9.45u Inloop en ontvangst met koffie en thee
10.15u Welkom door Anton Horeweg
11.00u Workshopronde 1
12.15u Uitgebreid lunchbuffet
13.15u Workshopronde 2
14.30u Wisseltijd
14.45u Workshopronde 3
16.00u Napraten met drankje en lekker hapje

Workshop 1: Leerlingenzorg in systemisch perspectief (VO en MBO)

Klaas Jan Terpstra, OsmoConsult & Onderwijs van nu

Wanneer een leerling in aanmerking komt voor een begeleidingstraject ben je als zorgcoördinator, leerlingbegeleider of intern begeleider gewend om in te zoomen op de casuïstiek. Het doel daarvan is om te onderzoeken wat de leerling nodig heeft aan zorg om zich positief te kunnen ontwikkelen.

Het Systemisch Perspectief is een benadering waarbij je juist uitzoomt: je onderzoekt hoe een leerling functioneert binnen een groter geheel, zoals het gezin van herkomst, de familie, de klas. Het Systemisch Perspectief is bij uitstek geschikt om de verborgen de onderstroom in kaart te brengen. Het maakt zichtbaar wat de betekenis is van het gedrag van de leerling in de verschillende systemen.

Door zowel uit te zoomen als in te zoomen kan de effectiviteit van een zorgtraject sterk worden vergroot.

Tijdens deze workshop ontwikkel je meer inzicht in de invloed van familiesystemen op het functioneren van zorgleerlingen op jouw school.

Je maakt kennis met enkele praktische interventies vanuit Systemisch Perspectief.

Workshop 2: Begeleiding van een jongere in rouw (VO)

Judith Kimenai

Verlies overkomt iedereen. Je kunt hierbij denken aan het verlies van een dierbare, van een stabiele thuissituatie of van een vertrouwde plek. Ook veel jongeren hebben te maken met verlies. Wat doe je als mentor of leerlingbegeleider als je een jongere in rouw gaat begeleiden? In deze workshop gaan we aan de hand van de verliescirkel in op de complexiteit rondom rouw en op de aandachtspunten voor de begeleiding van een individuele leerling. 

Workshop 3: Psychopathologie: de DSM-V (PO en VO)

Anneke Blaauwendraad, ARTYSTA

Waarom is er een DSM? Wat is het en waar is het goed voor? Voor wie is het van belang? Hoe kom je aan kennis en is dat wel nodig? Wat zijn je grenzen en hoe trek je die op een betrouwbare manier? Wat is van wezenlijk belang in het omgaan met leerlingen met een diagnose?

In deze workshop bespreken we deze vragen aan de hand van enkele casus. Na deze workshop heb je er kijk op wat jouw belangrijke betekenis is voor deze leerlingen en wat je kunt doen. Je kent de valkuilen en je weet je grenzen te trekken op een menselijke en betrouwbare manier. 

Workshop 4: Help: een pleegkind in de klas (PO en VO)

Björn van den Berg

In Nederland wonen zo’n 15.000 kinderen in een pleeggezin. Deze kinderen hebben vaak te maken met een ingewikkelde dynamiek van menselijke relaties (ouders en pleegouders). Omdat ze verticaal verbonden blijven aan de biologische ouders (die vaak niet konden bieden waar het kind recht op had), vinden ze het vaak moeilijk om zich te hechten aan andere volwassenen. Pleegouders ondervinden dan hoe moeilijk het is om de liefde van het pleegkind te verwerven. Ook op school heeft het pleegkind zijn uitwerking op sociaal en cognitief niveau. Pleegkinderen kunnen in de verbinding met de mentor defensief of afwezig reageren. Of juist extreem aanhankelijk. In deze workshop leer je alles over de loyaliteitsconflicten waar pleegkinderen ongevraagd mee te maken krijgen en vooral hoe jij als begeleider betrouwbaar verbinding kunt blijven maken met het kind, diens pleegouders en de biologische ouders. De workshop wordt gegeven door Björn van de Berg. Hij is leerlingbegeleider in Geleen en heeft zelf een geschiedenis als pleegkind.

Workshop 5: Transactionele Analyse in een contextueel perspectief (PO en VO)

Ivo Mijland, Ortho Consult

In deze workshop maak je kennis met het rijke werk van Eric Berne. Hij ontwikkelde de transactionele analyse in oorsprong voor therapeutische toepassingen, maar inmiddels vindt TA snel zijn weg in het onderwijs. TA werkt vanuit een aantal principes. Allereerst dat we allemaal als prins of prinses geboren worden. Daarnaast dat prinsen en prinsessen te maken hebben met koningen en koninginnen die voordoen hoe je je leven moet inrichten. Van daaruit ontwikkelen we een script, een boekwerk waarin we onbewust vinden wat wel en niet okay is. Derde uitgangspunt van Berne is dat we dat script in het hier en nu kunnen herschrijven. Als we ontdekken wat onszelf en de ander drijft, kunnen leerling en begeleider in het gesprek van vandaag werken naar een winnaarsscript. In deze workshop ontdek je wat jouw script is. En hoe je door je script te herkennen en erkennen kunt komen tot succesvollere begeleidingsgesprekken.

Workshop 6: Tussen thuis en school (PO en VO)

Ivo Mijland, Ortho Consult

Een leerling is meer dan alleen een jongen of meisje uit jouw klas. Een leerling draagt een heel systeem met zich mee dat van grote invloed is op zijn of haar constructieve of destructieve gedrag. Is jouw leerling alleen de jongen of het meisje dat je begeleidt op school? Of neemt jouw leerling tussen thuis en school een hele rugzak mee die van invloed is? Gerda is dan niet alleen de leerling die niet veel doet voor school, maar ook de leerling die sinds het overlijden van haar moeder thuis alle zorg overneemt. Ze is niet alleen het niet functionerende kind in de context school, maar ook het gevende kind in de context thuis. In deze workshop maak je kennis met de contextuele leerlingbegeleiding. Een kijk die uitnodigt het kind te zien als een individu dat in relatie tot zijn netwerk steeds op zoek is naar erkenning van onrecht en erkenning van inzet.

Workshop 7: Interculturele professionaliteit (PO en VO)

Jannie Limburg, Peervis

In deze workshop belichten we de invloed van cultuur op aspecten die belangrijk zijn in het onderwijs zoals het motiveren van leerlingen, reageren op ongewenst gedrag en het samenwerken met ouders.

Je leert een praktische theorie over cultuurverschillen en krijgt inzicht in de waarden, regels en gebruiken van opvoeding, omgangsvormen en communicatiestijlen zoals de leerlingen dat thuis gewend kunnen zijn.  De workshop is concreet en gericht op de praktijk. Je krijgt tools en tips voor:

De workshop geeft veel eye openers over culturen. Je leert over Syrie, Afghanistan, Eritrea, Polen en Nederland. 

Workshop 8: Radicalisering in school (VO)

Jannie Limburg, Peervis

In deze workshop krijg je inzicht in de aantrekkingskracht van extremisme op jongeren, leer je signalen van radicalisering herkennen en krijg je een methode aangeboden om effectief met de jongeren in gesprek te gaan. Een leerling die overtuigd is van radicaal gedachtegoed, met name het jihadisme, is lastig te beïnvloeden. Maar onderschat je invloed als betrokken docent niet. Uit de praktijk blijkt dat de judo stijl (meebuigend ombuigen) een goede manier is om het gesprek aan te gaan. We noemen deze aanpak de ABCD-methode.  Aan de hand van concrete voorbeelden leer je in deze workshop hoe het werkt. Zowel voor een individueel gesprek met een leerling als voor het bespreken van radicalisering of terrorisme in de klas.

Is deze jongere aan het radicaliseren? Is het iemand die wil uitreizen? Hoe bespreek ik de recente aanslag in de klas? De ABCD-methode helpt docenten met concrete tips om het gesprek aan te gaan.

Workshop 9: Creativiteit in begeleiding (PO en VO)

Ruben van Keken

Ruben werkt als muziekdocent en leerlingbegeleider op een middelbare school in Amersfoort. Hij probeert de raakvlakken van kunstonderwijs en zorg aan elkaar te koppelen. In deze workshop bied Ruben handreikingen om naast de taal van het woord, een andere taal toe te passen binnen de leerlingbegeleiding. De taal van creativiteit. Een taal die uitermate geschikt is voor het visualiseren van de problemen van leerlingen, ook als zij het lastig vinden hierover te praten. Een taal die uitermate geschikt is voor het geven van erkenning aan deze leerlingen.

Workshop 10: Het gebruik van games in een educatieve setting (PO en VO)

Inez Groen, Games&Learning

Dat gamen en spellen leuk zijn, dat wisten we al. Maar ze zijn ook nog eens leerzaam. In deze workshop gaan we in op spellen, wat het zijn en wat je ermee kan en laten we zien wat de (on)mogelijkheden zijn van het gebruik van spellen in een educatieve setting. 

Workshop 11: Scharrelleerlingen en vrije uitloop (PO en VO)

Peter Mol, Gedragondersteuning

Over gedrag en passend onderwijs. Is het mogelijk om maatwerk te bieden of om volledig uit te gaan van de belangstelling van het kind? Is onderwijs kwalitatief goed als alles vastgelegd is in protocollen en procesbeschrijvingen, liefst zo SMART mogelijk? Wat is het doel van onderwijs: meetbare resultaten of merkbare relatie en het welzijn van leerlingen? Praktische tips voor in de klas: de leraar als belangrijkste schakel en professional bij het voorkomen van gedragsproblemen.

Workshop 12: Voorbij Labelen (PO en VO)

Ingrid Verkuil, Gaaf Kind

Pippi Langkous is een voorbeeld van iemand die een goede ondernemer voor het leven is. Ze is creatief, levenslustig, tegendraads, draait regels om, is opstandig en heeft daarbij ook een groot rechtvaardigheidsgevoel. In onze huidige samenleving krijgen dergelijke creatieve denkers veelvuldig labels zoals ADHD, Autisme en Dyslexie. Vaak zijn ze ook nog eens hoogbegaafd en/of hoogsensitief. Deze kinderen hebben een klokkenluidersfunctie. Wat spiegelen deze kinderen ons? Als het onderwijs zich meer zou richten op de talenten van een kind, zouden er geen labels zijn. Er zijn zoveel leerstijlen, maar het reguliere onderwijssysteem gaat nog steeds te veel uit van één leerstijl. Wat heeft dat voor een consequenties voor de toekomst?

In plaats van labelen is het passender iemands leerstructuur en leerstijl in beeld te brengen.

Ingrid Verkuil en Wilfred Bastiani vertellen hierover en laten zien hoe je dat kunt doen met een Associatieve ProfileringsDiagnose.

Workshop 13: Executieve functies in de klas (PO en VO)

Anton Horeweg, A.P.A. Horeweg Gedragsproblemen in de klas

Een leerling met zwakke executieve functies heeft het zwaar op school. Zijn docenten trouwens ook.

Die leerling kan niet plannen, heeft geen overzichten, een zwak werkgeheugen, dwaalt voortdurend af en emoties onder controle houden lukt ook niet zo. Als docent kom je dan al gauw in de mopperstand.  Maar executieve functies ontwikkelen zich door oefenen; vooral ook samen met jou. Want een ding is zeker: mopperen helpt niet. In deze workshop krijg je meer kijk op wat executieve functies betekenen voor je gedrag in de klas en hoe je leerlingen beter kunt ondersteunen.

Workshop 14: In gesprek met de leerling (PO en VO)

Tom van der Vlugt, Tom van der Vlugt Contextueel Leerlingbegeleider

Aan de hand van het interventieschema van Konig leer ik deelnemers om niet te snel als probleemoplosser aan de slag te gaan, maar de gesprekspartner de oplosser te laten worden.

Workshop 15: Omgaan met korte lontjes (PO en VO)

Hans Kaldenbach

Hoe reageer je heel concreet op dit soort gedrag??

Workshop 16: Maatwerk en motivatie als basis voor persoonlijke ontwikkeling (PO en VO)

Pascal Cuijpers

Tijdens de workshop zal ik mijn visie geven over het nut van maatwerk en motivatie in het onderwijs én daarbuiten. Aan bod komt onder andere het inzetten en ontdekken van persoonlijke kwaliteiten, inzicht in eigen kunnen (en willen), het onderwijs als inspiratiebron en het begrip 'slashen'. Centraal staat hoe we kwaliteiten, maatwerk en motivatie op een positieve manier kunnen inzetten bij het begeleiden van onze leerlingen en het verrijken van ons eigen leven. Aan de hand van mijn ervaringen en werkzaamheden als leraar VO en faalangstreductietrainer, zal ik op een interactieve manier het belang van intrinsieke motivatie in het onderwijs en op het persoonlijke vlak toelichten. Er zal tevens ruimte zijn voor het stellen van vragen, het delen van ideeën en het aangaan van een debat.

Workshop 17: Omgaan met verschillen - wanneer verschillen vruchtbaar worden (PO en VO)

Jac. Giesen

Deze workshop biedt praktische inzichten en handvatten voor leerkrachten, mentoren en leerlingbegeleiders om recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen. Hij speelt ook in op het direct inzetten van deze inzichten in begeleiding en mentorlessen. Dit zonder dat hij er op gericht is dat deze verschillen kleiner moeten worden. De gebruikte werkvormen kunnen deze verschillen tussen leerlingen ook gelijk houden of soms zelfs vergroten.

Workshop 18: Een effectieve aanpak voor examenvrees (VO)

Mieke Geurts

Eindelijk is het zover het eindexamen! Spannend is dat voor iedereen. Sommige hebben de spanning nodig om tot goede prestaties te komen. Bij leerlingen met examenvrees (25%) zijn deze spanningen geregeld te veel aanwezig. De angst om te mislukken overheerst. Dat is nu examenvrees. Het kan je dagelijks leven beheersen. Uit de evaluaties blijkt dat leerlingen veel baat hebben bij dit trainingsprogramma.

Harrie: “Ik stop op tijd met leren en ben vrolijker. Ik heb minder stress en kan beter met tegenslagen omgaan (relativeren). Laat de examens maar komen”.

Simone: “Mijn resultaten zijn verbeterd en ik heb minder stress. Ik heb meer controle over mezelf bij belangrijke dingen”.

Ouders hebben hun waardering over de training uitgesproken. De workshop zal praktisch zijn en direct toepasbaar voor op school.

Workshop 19: The Way to Learn, een route naar zelfkennis voor jongeren en hun ouders (PO en VO)

Pep ten Haken en Dirk J. van der Spoel, Con7Study

‘Zelfkennis is het begin van alle wijsheid …*

Gerard de Ley, Vlaams auteur.

Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs besteden veel tijd aan de administratieve taken bij lessen en leren. Leerkrachten moeten of willen van alles vastleggen over de leerlingen en hun voortgang. Ze weten ook veel over hun klassen en als je ze daar naar vraagt gaan ze meestal flink los. Maar hebben de leerlingen en hun ouders die kennis over zichzelf of over hun kind ook allemaal paraat?

In deze workshop gaat het vooral over zelfkennis van leerlingen in de aanloop naar het voortgezet onderwijs en tijdens de eerste tijd in de brugklas. Vragen als: Wat zijn mijn talenten, hoe leer ik en wat wil ik eigenlijk. LOB Light, om het zo maar even te noemen. Hoe kunnen ze daaraan werken op een verantwoorde manier? Heeft de school beleid en visie over deze dingen? Onderwerpen als deze staan keurig in kerndoelen, maar waar staat het in het schoolcurriculum?

En u moet zelf ook aan de slag. Tja, wat wil je met een workshop.

*… en het einde van de meeste illusies ….’

Workshop 20: Agressie Regulatie trainingen voor jongeren met probleem gedrag (PO en VO)

Jan van Buuren, Ztop Rotterdam

Het programma waarmee de jongeren aan de slag gaan heet “Jezelf de Baas”. Dit is een praktische training waarin gedragsverandering van de jongeren met probleemgedrag centraal staat.

De trainingen bestaat uit de volgende onderdelen:

De oefeningen en opdrachten tijdens de workshop zijn direct toepasbaar voor medewerkers in het onderwijs en leerlingbegeleiders.

Workshop 21: Kennis maken met de MatriXmethode (PO en VO)

Ronald Koenders, Koenders Coaching&Training

Naast mijn eigen bedrijf werk ik bij Lentiz vmbo Maasland als docent en leerlingbegeleider en heb mede daardoor veel te maken met het werken aan bovenstaande problemen.

Graag wil ik u kennis laten maken met een effectieve methode, de “MatriXmethode” die u in staat kan stellen leerlingen te begeleiden op het gebied van leren en emoties. Tijdens deze workshop kunt u kennis maken met de kracht van deze methode. U krijgt inzicht in hoe u en andere mensen leren en inzicht in de strategie van de individuele beleving en emotie. Door praktische oefeningen worden inzichten verkregen om de persoon handiger te leren leren. U maakt kennis met het oplossen van mentale problemen en hoe de methode bij uzelf en anderen is in te zetten.

Workshop 22: Peer2Peer coaching: With a little help of my friends! (VO)

Melek Usta, Peer2Peer

Hoe kunnen leerlingen van elkaar leren en wat leert de school van hen? Welke rol pakt u hierin?Leerlingen kunnen veel aan en de waarde van dat ‘kapitaal’ wordt nog te vaak onderschat. De methode Peer2Peer stelt de leerling centraal en zorgt ervoor dat leerlingen structureel meer verantwoordelijkheid dragen  en een actieve rol krijgen in het onderwijsleerproces. Een ouderejaars leerling die een brugklasser onder zijn hoede neemt, wegwijs maakt en thuis laat voelen op school. Een leerling die goed is in een specifiek vak en een andere leerling bijles geeft. Of een leerling die een buddy is voor een medeleerling, omdat die het moeilijk heeft en een steuntje in de rug kan gebruiken.

De kracht van methode zit ‘m erin dat leerlingen elkaars ‘taal’ spreken en sneller geneigd zijn iets van een gelijke (en ervaringsdeskundige) aan te nemen. De internationaal toegepaste methode kent vele opbrengsten, zoals het verbeteren van het sociale klimaat, het ontwikkelen van burgerschapscompetenties en het verhogen van de leeropbrengsten. De methode kent een train-de-trainer opzet. Dat betekent dat leerkrachten en leerlingbegeleiders worden opgeleid in de P2P methode en zij op hun beurt de leerlingen in één van de gekozen Peer rollen kunnen trainen. Omdat de methode is geaccrediteerd door het Lerarenregister.nl levert het ook nog professionaliseringspunten op voor betrokken leerkrachten.Tijdens deze sessie laten we u zien hoe de methode Peer2Peer werkt en reiken we u concrete handvatten aan. Zo ervaart u de mogelijkheden van deze methode voor uw school. 

Uw bijdrage

Nieuw!

Je bent van harte welkom om het congres de hele dag bij te wonen! Wil je of kun je echter alleen het programma in de ochtend meemaken of juist alleen twee workshops in de middag? Dan kun je voor dit congres ook een dagdeelarrangement boeken. De mogelijkheden zijn als volgt:

  1. Inschrijven voor de hele dag (3 workshops+lunch): € 175,00
  2. Inschrijven voor de ochtend (openingslezing, 1 workshop + lunch): € 100,00
  3. Inschrijven voor de middag (lunch+2 workshops): € 100,00
Alle prijzen zijn inclusief koffie/thee met iets lekkers, lunch, na afloop een drankje en een hapje.

Let op, de workshops worden niet in alle rondes aangeboden. Op het inschrijfformulier zie je, nadat je de keuze voor het dagdeel hebt gemaakt, welke workshops er kunnen worden gekozen.

Korting voor dagarrangement

Bij gelijktijdige inschrijving van meerdere deelnemers van 1 school, krijgt u een aantrekkelijke korting. Deze korting geldt alleen voor deelnemers die zich inschrijven voor de gehele dag. Bij inschrijvingen voor één dagdeel wordt geen korting verleend. De onderstaande korting is de totale korting en niet de korting per deelnemer:

Vanaf vier weken voor aanvang van het symposium/congres wordt het verschuldigde inschrijfgeld bij u geïncasseerd/gefactureerd. De eventuele korting wordt bij het incasseren/factureren verwerkt. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van het symposium/congres bent u geen kosten verschuldigd.
Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van het symposium/congres zijn de verschuldigde kosten 100%. Het is wel mogelijk om kosteloos een collega in uw plaats te laten gaan. Neemt u daarover contact op met Congres Content 0499-57 85 44

Inschrijven

U kunt zich inschrijven door ons on-line inschrijfformulier te gebruiken. Let op! De korting voor meerdere deelnemers van 1 school kan alleen worden toegekend als u zich met alle deelnemers op 1 inschrijfformulier aanmeldt.