Symposia/Congressen

Nationaal Congres Leerlingbegeleiding 2019

Aantal personen:

Deelnemer 1:

Voornaam:

tussenvoegsels:

Achternaam:

Dagdeelkeuze:

School-/bedrijfsnaam:

Postadres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

E-mail:

Herhaal E-mail:

Middels het versturen van dit formulier machtig ik Congres Content om eenmalig € 225,00 per deelnemer (dagarrangement) / € 175,00 per deelnemer (dagdeelarrangement)* af te schrijven van genoemd rekeningnummer.

Ik betaal per factuur € 225,00 per deelnemer (dagarrangement) / € 175,00 per deelnemer (dagdeelarrangement)*.

* Vanaf vier weken voor aanvang van het symposium/congres wordt het verschuldigde inschrijfgeld bij u geïncasseerd/gefactureerd. De eventuele korting bij gelijktijdige inschrijving van meerdere personen van 1 school voor een dagarrangement wordt bij het incasseren/factureren verwerkt.

Bij annulering tot vier weken voor aanvang van het symposium/congres bent u geen kosten verschuldigd.

Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van het symposium/congres zijn de verschuldigde kosten 100%. Het is wel mogelijk om kosteloos een collega in uw plaats te laten gaan. Neemt u daarover contact op met Congres Content 0499-57 85 44.

Reactie:

Hoe heeft u ons gevonden?