Symposia/Congressen

Symposium 'Van migratie naar integratie' - Jonge Migranten Begeleiden vanuit een Contextueel Perspectief

Locatie: Eenhoorn Meeting Center, Amersfoort
Voor wie: Voor iedereen die met migranten werkt

Symposium 'Van migratie naar integratie'

Jonge Migranten Begeleiden vanuit een Contextueel Perspectief

Oorlog. Rampen. Honger. De wereld staat meer dan ooit in brand. Daardoor krijgen we in het Nederlandse onderwijs in toenemende mate te maken met vluchtelingenkinderen in de klas. Deze kinderen hebben al veel meer meegemaakt dan de gemiddelde Nederlandse leerling in zijn hele leven mee zal maken. De trauma’s die opgelopen worden in het land van herkomst en de schade die geleden wordt op de vlucht naar veiligere oorden zorgen vaak voor lastig gedrag. De kinderen spreken de taal niet, zitten met onverwerkt leed en hebben een enorm loyaliteitsconflict. Ben ik nu een Nederlandse Afghaan of een Afghaanse Nederlander? Om deze groep kinderen recht te doen is meer nodig dan pedagogisch contact met het kind. Hoe kom je in verbinding met deze groep kwetsbare kinderen? In een praktijkgericht middagsymposium wijzen we jou de weg om een duurzame relatie op te bouwen met de meest kwetsbare kinderen in jouw klas.

In deze inspirerende sessie nemen Anouk Jacobs en Danny van Montfort je mee op reis naar de contextuele wereld waar jonge migranten zich in bevinden. Gezamenlijk ontdekken we wat er schuilgaat achter het gedrag van jonge migranten. Door te kijken naar de invloed van het gezin van herkomst en de ingrijpende gevolgen die leven ‘in’ verschillende culturen kan hebben, introduceren we een nieuwe lens om deze jongeren effectief te begeleiden.

Aan de hand van rijke en soms schokkende verhalen openen Anouk en Danny de leefwereld van deze bijzondere jongeren. Anouk vanuit een onderwijsperspectief, Danny vanuit een zorginvalshoek. Waar lopen deze jongeren tegen aan? En waar hebben zij daadwerkelijk behoefte aan? Levensechte illustraties worden afgewisseld met nieuwe theoretische inzichten en praktisch bruikbare concepten. Sleutelbegrippen als parentificatie en meerzijdige partijdigheid helpen begeleiders om anders naar de wereld van jonge migranten te kijken. Anders kijken leidt tot andere gesprekken met deze jongeren en resulteert in ander gedrag van deze jongeren.

Last but not least zijn Anouk en Danny zeer verheugd om te mogen melden dat een zeer speciale gast zijn ervaringen deelt over hoe hij zelf als jonge migrant wordt begeleid. Zijn verhalen prikkelen en stellen professionals in staat om niet voor maar met jonge migranten tot een optimaal begeleidingsaanbod te komen.

Anouk Jacobs

Anouk Jacobs is jarenlang werkzaam geweest in het onderwijs als docent, mentor en leerlingbegeleider van anderstaligen. Zij heeft zowel een pedagogische als contextuele opleidingsachtergrond. Anouk is momenteel werkzaam als leerplichtambtenaar en RMC-Trajectbegeleider.

Danny van Montfort

Danny van Montfort is toegepast psycholoog en organisatiekundige. Hij begeleidt al vele jaren alleenstaande minderjarige vluchteling die recent in Nederland zijn aangekomen en die in afwachting zijn van hun asielprocedure. Danny voert daarnaast binnen zijn werkpraktijk actieonderzoek uit als onderdeel van een wetenschappelijk promotietraject.

Na afloop krijg je het boek 'Van migratie naar integratie' van Anouk Jacobs. Wil je een persoonlijke boodschap van de auteur in je nieuwe boek? Ze neemt graag de tijd voor je na afloop van het symposium.

 

Programma
12.30u Ontvangst met een broodje en koffie/thee
13.15u Deel 1
15.00u Koffie en theepauze
15.20u Deel 2
16.30u Afronden en uitreiken van het boek
Naborrel

Jouw bijdrage

Deelname aan dit symposium kost € 175,00. Dit is inclusief het boek 'Van migratie naar integratie' van Anouk Jacobs, koffie/thee, een broodje en na afloop een drankje.

Bij gelijktijdige inschrijving (op 1 inschrijfformulier) van meerdere deelnemers van 1 school, krijg je een aantrekkelijke korting. De onderstaande korting is de totale korting en niet de korting per deelnemer:
Bij 2 deelnemers: € 25,00
Bij 3 deelnemers: € 50,00
Bij 4 deelnemers: € 75,00
Bij 5 deelnemers of meer: € 100,00

Vanaf zes weken voor aanvang van het symposium/congres wordt het verschuldigde inschrijfgeld bij je geïncasseerd/gefactureerd. De eventuele korting wordt bij het incasseren/factureren verwerkt.

Bij annulering tot vier weken voor aanvang van het symposium/congres ben je geen kosten verschuldigd.

Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van het symposium/congres zijn de verschuldigde kosten 100%. Het is wel mogelijk om kosteloos een collega in jouw plaats te laten gaan. Neem daarover contact op met Congres Content 0499-57 85 44.