Symposia/Congressen

Symposium 'Les(s) stress' - Omgaan met angst in het onderwijs

Aantal personen:

Deelnemer 1:

Voornaam:

tussenvoegsels:

Achternaam:

School-/bedrijfsnaam:

Postadres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

E-mail:

Herhaal E-mail:

Middels het versturen van dit formulier machtig ik Congres Content om eenmalig € 299,00,00 per deelnemer* af te schrijven van genoemd rekeningnummer.

Ik betaal per factuur € 299,00,00 per deelnemer*.

* Vanaf vier weken voor aanvang van het symposium/congres wordt het verschuldigde inschrijfgeld bij u geïncasseerd/gefactureerd. De eventuele korting bij gelijktijdige inschrijving van meerdere personen van 1 school wordt bij het incasseren/factureren verwerkt.

Bij annulering tot acht weken voor aanvang van het symposium/congres bent u geen kosten verschuldigd.

Bij annulering binnen acht weken voor aanvang van het symposium/congres zijn de verschuldigde kosten 100%. Het is wel mogelijk om kosteloos een collega in uw plaats te laten gaan. Neemt u daarover contact op met Congres Content 0499-57 85 44.

Reactie:

Hoe heeft u ons gevonden?