Symposia/Congressen

OOP in contact met ouders

Datum: 13 november 2007
Tijd: 13.00-16.30 uur
Locatie: Regardz zalencentrum in Arnhem
Voor wie: OOP in voortgezet en primair onderwijs
Kennispartner: Ortho Consult (www.orthoconsult.nl)

OOP in contact met ouders

Hoe is het toch mogelijk, dat in zoveel scholen de betekenis van contact tussen het OOP (onderwijs ondersteunend personeel) en ouders zo massaal over het hoofd wordt gezien? Zowel in boeken als trainingen gaat het, sinds een klein aantal jaren, slechts over de communicatie tussen ouders en docenten/mentoren. Alsof het OOP niet bestaat! Alsof numeriek gezien niet juist de meeste dagelijkse contacten, en met voorrang, plaatsvinden tussen het OOP en ouders.

Maandagochtend, half tien:

De telefoniste krijgt een telefoontje binnen van Pieters moeder. Ze is in paniek. Pieter is net weer thuis gekomen van zijn fietstocht naar school. Hij is onderweg zo gepest dat hij half in de sloot terecht is gekomen. De directie zit voltallig in vergadering en zowel de leerlingbegeleider als de mentor geven les. Wat zegt deze telefoniste?

Woensdagochtend, tien uur:

De conciërge belt de ouders van Olaf. Hij is gisteren, zonder verlof, niet op school geweest. Olafs vader reageert furieus. Is zijn zoon soms niet te vertrouwen? Wat is dat voor een politieschool, die op voorhand zo wantrouwig is en niet even een briefje afwacht? Hoe is de reactie van de managementassistent?

Vrijdagochtend, half tien:

De directiesecretaresse krijgt een telefoontje binnen van Svens vader. Deze is razend en wil onmiddellijk de rector spreken, niet goedschiks dan kwaadschiks. De rector zit midden in een POP-gesprek met een van haar conrectoren. Wat is het antwoord van de directiesecretaresse?

OOP’ers staan in de branding van de school. Hun reacties zijn bepalend voor het welzijn van leerlingen, hun ouders en natuurlijk ook de schoolleiding en docenten. In managementtermen vormt het OOP de frontoffice van de school. Ze vormen het gezicht en zijn op veel momenten het eerste aanspreekpunt voor de buitenwereld, in het bijzonder de ouders.

Ons uitgangspunt is dat het OOP een vitale schakel vormt tussen ouders en school. Van hen mag worden verwacht dat ze vanuit een efficiënte houding en communicatieve vaardigheden hun taak vervullen. Investeren in het OOP is meer dan zorgen voor goede primaire arbeidsvoorwaarden. Ook deze werknemers hebben recht op scholing en coaching om als ‘rots in de branding’ effectief met ouders te kunnen communiceren, zeker onder moeilijke omstandigheden.

Tijdens dit middagsymposium werken we met herkenbare situaties en geven antwoorden. De praktijk staat deze middag voorop!

Programma
13.00u Inloop en koffie/thee  
13.30u Hoe belangrijk zijn ouders voor school? Wim van Mulligen
14.00u OOP'ers als contact tussen ouders en school Maya Bakker
14.30u Oefenen met herkenbare situaties  
15.00u Koffie/theepauze  
15.15u Wat zijn effectieve OOP’ers in het contact tussen ouders en school? Ard Nieuwenbroek
15.45u Oefenen met herkenbare situaties  
16.15u Afsluiten met een borrel en een hapje  

Uw investering

Deelname kost per persoon € 95,00. Dat is inclusief koffie/thee en na afloop een drankje en een hapje.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven door ons on-line inschrijfformulier te gebruiken. Bij inschrijving voor de drie symposia tegelijkertijd krijgt u 10% korting op het totale inschrijfgeld.