Symposia/Congressen

Nationaal Congres Leerlingbegeleiding 2016

Datum: zaterdag 12 maart 2016
Tijd: 9.30 - 16.00 uur
Locatie:Minkema College, Woerden
Voor wie: Van docent tot leidinggevende in het primair en voortgezet onderwijs

Impressie Nationaal Congres Leerlingbegeleiding 2016

Algemeen

Op zaterdag 12 maart 2016 vond het Nationaal Congres Leerlingbegeleiding alweer voor de 7e maal plaats. Wederom zette het Minkemacollege in Woerden zijn deuren open voor een inspirerende dag rondom leerlingbegeleiding.

Ard Nieuwenbroek opende de dag met een inspirerende lezing ‘Samen in de bagger staan’, waarbij het aanwezige publiek muisstil luisterde. Daarna volgden drie rondes workshops, met tussendoor een geweldige (mede) door leerlingen geserveerde lunch.

Opening lezing Ard

Stands algemeen

Algemeen deelnemer

Algemeen leerlingen

Deelnemers algemeen

Stand Quirijn

Workshop 1: (On)zeker in de klas

Wendy Herrijgers, Wendy Herrijgers contextuele begeleiding & coaching

Na een welkom mochten de deelnemers achter in het lokaal een ansicht kaart uitkiezen die ze op dat moment aansprak waarna ze een plaatsje mochten kiezen om te gaan zitten.

Het thema van de workshop was (on)zekerheid in de klas. Nadat ik me kort voorgesteld heb, Wendy Herrijgers contextueel begeleider & coach met een eigen praktijk, docent LO, vertrouwenspersoon, mentor, vriendin van, zus, dochter en sinds kort tante startten we met een aantal oefeningen waarbij de deelnemers konden ervaren hoe het is om onder druk te staan.  

Wendy Herrijgersh

Deze druk en wat het met je doet is terug te vertalen naar leerlingen, de druk die zij zouden kunnen ervaren en wat de invloed van een docent hierin kan zijn. Het werken aan de zelfvalidatie van leerlingen door o.a. erkenning te geven voor hetgeen wat goed gaat, en dat wat niet goed gaat er ook mag zijn kan zeer helpend zijn. In gesprek gaan, niet direct oordelen en oog hebben voor de 'achtertaal'/lichaamstaal/woorden tussen de regels door kan veel info geven m.b.t. de aard van de onzekerheid. Wat speelt er thuis, aan wie zijn ze loyaal en wat hebben ze nodig om het gevoel te hebben er toe te doen.....

 Het ontwikkelen van voelsprieten of deze hebben en ze inzetten kan zeer betekenisvol zijn in de ontmoeting tussen mens en mens. Vlak de invloed van de social media (https://youtu.be/RWsfXEqZTGM) niet uit en wees lief voor jezelf zodat je dat ook voor een ander kan zijn.

Hiermee werd ook afgesloten. De ansichtkaart werd door iedereen geschreven, met een mooie boodschap aan zichzelf. Deze gaat een dezer dagen op de post en brengt hopelijk een mooie boodschap op een mooi moment.

Workshop 2: Omgaan met machomannetjes en - vrouwtjes

Hans Kaldenbach, ACTA Kaldenbach

Hans Kaldenbach

Bekijk hier de samenvatting van Machomannetjes

Bekijk hier tips voor het corrigeren van jongeren in de straatcultuur

Workshop 3: Systemisch werken

Kim Oonk, Ortho Consut

Na een openingsrondje, is kort aan bod gekomen een klein stukje geschiedenis over het systeemdenken. Het systeemdenken heeft sinds de jaren 70/ 80 in Nederland op verschillende manieren steeds meer vorm gekregen. Onder andere door invloeden van Ivan Nagy en Bert hellinger. In het woordenboek en op Wikipedia zijn verschillende definities van systemen te vinden. Een van de kenmerken van een systeem is dat een systeem meer is dan de som der delen. Net zoals “leven” meer is dan de werking van alle losse organen. Een andere kenmerk is dat systemen compleet willen zijn. En dat elk systeem weer onderdeel is van een groter systeem. Vertaald naar het onderwijs, kan je met het systeemdenken veel doen in het kader van groepsdynamica. Hoe zorg je dat een groep een veilige goede groep wordt waarin er balans is. We hebben een korte oefening gedaan om dat te ervaren. Daarnaast neemt elke leerling zijn eigen thuissysteem mee in de klas. We hebben gespard over ideeën om te doen in je klas die ervoor zorgen dat ook het gezin van herkomst een plek krijgt op school. En bovendien, als laatste, is elke klas onderdeel van een groter geheel namelijk de school. Als een klas ontspoort, of het is onveilig in de groep, wat vertelt dat over de organisatie? Welke functie heeft de klas in het grotere geheel.

Kim Oonk

Workshop 4: Agressie Regulatie trainingen voor jongeren met probleem gedrag.

Jan van Buuren, Ztop Rotterdam

Een groepsdynamische aanpak van probleemgedrag bij jongeren. Tijdens de workshop werden de vaardigheden die jongeren met probleemgedrag niet bezitten, behandeld door de docent Jan van Buuren. De deelnemers gingen aan de slag met sociale vaardigheden, impuls controle oefeningen en moreel redeneren opdrachten. Een van de vragen van de deelnemers leidde tot een interessante discussie over "transfermomenten". De uitkomst van deze discussie leidde tot het volgende standpunt: Ervaren docenten, in het begeleiden en trainen van moeilijke doelgroepen, creëren meer " transfermomenten" dan onervaren docenten. De deelnemers hebben actief aan de oefeningen en opdrachten mee gedaan en verlieten de workshops met een tevreden blik op hun gezichten.

Jan van Buuren

Workshop 5: Scharrelleerlingen en vrije uitloop

Peter Mol, Gedragpunt

Peter Mol

Bekijk hier de presentatie van “Scharrelleerlingen en vrije uitloop

Workshop 6: Depressieve leerlingen bestaan!

Ard Nieuwenbroek, Ortho Consult

Depressieve leerlingen Ard

Bekijk hier het verslag van “Depressieve leerlingen bestaan!

Workshop 7: Meidenvenijn: aanpakken en vóór zijn!

Anke Visser, APS

Anke Visser

Bekijk hier het informatieblad over “meidenvenijn

Workshop 8: Radicalisering in school

Jannie Limburg, Peervis

Jannie Limburg

Bekijk hier de “ABCD methode

Workshop 9: Help: een pleegkind in de klas

Björn van den Berg

Bjorn van de Berg

Bekijk hier de presentatie van “Help: een pleegkind in de klas

Workshop 10: Kennis maken met de MatriXmethode

Ronald Koenders, Koenders Coaching&Training

Ronald Koenders

Bekijk hier het verslag van “Kennis maken met de MatriXmethode

Workshop 11: Geef de leerlingen geen oplossingen, leer hen het zelf op te lossen! Oplossingsgericht Werken op School.

Conny van der Wulp, Vertrouw op je vleugels

Bekijk hier de uitleg over “Schaalwandelen

Workshop 12: Mindfulness en (Zelf)compassie

Mia Jansen, Instituut voor Aandacht en Mindfulness i.s.m. Academie voor Levenskunst

Mia Jansen

Bekijk hier de presentatie van “Mindfulness en (Zelf)compassie

Workshop 13: In gesprek met de leerling

Tom van der Vlugt, Ortho Consult

Ruim een uur met deelnemers bezig zijn in gesprek met de leerling. Elkaar ontmoeten. Wat maak jij mee als je in gesprek gaat met je leerlingen? We weten allemaal wat we willen, maar hoe bereik je de doelstelling? Hoe ga je om met druk die je voelt? Vooral tijd maken blijft moeilijk. We zijn tijdens de workshop vanuit ónze ervaringen met elkaar in gesprek gegaan. We hebben het interventieschema van André Konig gebruikt om bloot te leggen waar wij leerkrachten, kansen laten liggen.

Fijn om je geheugen op te frissen en de kunst van het échte gesprek te leren beheersen.

Tom van der Vlugt

Workshop 14: Positieve groepsvorming

Leo Soeters, Ortho Consult

Leo Soeters

Bekijk hier de presentatie van “Positieve groepsvorming

Workshop 15: Psychopathologie: de DSM-V

Anneke Blaauwendraad, Ortho Consult

Anneke Blaauwendraad

Bekijk hier de presentatie van “Psychopathologie

Workshop 16: Hooggevoelige/hoogbegaafde leerlingen

Josina Intrabartolo, Scrivo Media

Josina Intrabartolo

Workshop 17: Tussen thuis en school

Ivo Mijland, Ortho Consult

Ivo Mijland tussen thuis en school

Bekijk hier de workshop van Ivo Mijland “De parabel van Bert en Erik

Workshop 18: Creativiteit in begeleiding

Ruben van Keken

Ruben van Keken

Bekijk hier de presentatie van “Creativiteit in begeleiding

Workshop 19: Wat betekent NLP voor mij?

Ard Nieuwenbroek, Ortho Consult

NLP is een van de meest toegepaste communicatiesystemen in, onder andere, het onderwijs. NLP is zo populair geworden omdat het ‘aha’ momenten oplevert. Sommige mensen noemen NLP ‘ toveren met taal’ . De naam (neuro linguïstisch programmeren) en het jargon doen soms wel erg technisch aan . Logisch en dit vraagt meteen om een verheldering. Neuro gaat over wat in onze hersenen gebeurt, linguïstisch verwijst naar taal en hoe we die gebruiken, terwijl programmeren duidt op de hardnekkige gedragspatronen die we leren en vervolgens herhalen. Nu is het woord ‘programmeren’, bij het ontstaan van NLP in de jaren 70, fout gekozen. Computers waren toen namelijk in opkomst en men dacht dat de mens een soort computer was. Niets is minder waar. Het gaat niet om programmeren, maar om het veranderen van negatieve patronen in positieve patronen in je brein zodat jij je weer goed voelt.

NLP is gericht op communicatie en verandering. Het is een van de meest verfijnde en doelmatige methoden van dit moment. Met NLP leer je hoe je door middel van taal en communicatie invloed krijgt op onbewuste breinprocessen. Zo kun je NLP gebruiken om je beter te leren voelen, beter te leren communiceren of betere strategieën te maken in het hanteren van problemen in je leven.

Workshop 20: Ziek, zwak en misselijk

Annet Scholten

Annet Scholten

Bekijk hier de “checklist schoolweigering

Bekijk hier de presentatie van “Ziek, zwak en misselijk

Workshop 21: Transactionele Analyse in een contextueel perspectief

Ivo Mijland, Ortho Consult

Bekijk hier “Welkom in de strookstraat” van Jan Ruigrok

Workshop 22: Faalangst in het voortgezet onderwijs

Mieke Geurts

Mieke Geurts

Bekijk hier de handout van “Faalangst in het voortgezet onderwijs

Workshop 23: Cultuurverschillen op school

Matthijs Sterk

Om 13:15 was de start van de 2e ronde met workshops.
De workshop “culturele verschillen” begon met een stukje theorie.
Uitleg over de begrippen loyaliteit, onzichtbare loyaliteit en destructief recht.

Matthijs Sterk

Na de uitleg van deze begrippen zijn we aan de slag gegaan met de fictieve casus van Ayla. Een meisje van 14 jaar wat opgesloten zit tussen 2 culturen.
Aan de ene kant de cultuur van haar ouders, die van islamitische afkomst zijn en aan de andere kant de cultuur van de Nederlandse maatschappij waar Ayla zich in moet bewegen.

We hebben de casus in een familie opstelling neergezet.
In eerste instantie hebben we de personen die in de casus voorkwamen met ringen aangeduid, die we in de ruimte neerlegde.
Toen dit lag zijn we dieper de casus in gedoken en hebben de deelnemers van de workshop zelf de plek ingenomen van de personen uit de casus.

Deze plekken waren voor sommige deelnemers erg herkenbaar.
Hieruit ontstonden mooie gesprekken en zijn er dingen verteld die nog duidelijker maakten hoe lastig het voor mensen kan zijn om tussen 2 culturen in te staan.

Een geslaagde workshop waarbij inzicht helpt bij een betere communicatie.

Workshop 24: Executieve functies in de klas

Anton Horeweg, A.P.A. Horeweg Gedragsproblemen in de klas

Anton Horeweg

Workshop 25: Begeleiding van een kind in rouw

Judith Kimenai

Judith Kimenai

Bekijk hier de samenvatting van “Begeleiding van een kind in rouw

 

Foto’s Floor Lakerveld