Symposia/Congressen

Nationaal Congres Leerlingbegeleiding

Datum: zaterdag 17 maart 2012
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Locatie: Zeist
Voor wie: Van docent tot leidinggevende in het primair en voortgezet onderwijs

Nationaal Congres Leerlingbegeleiding 2012

Derde Nationaal Congres Leerlingbegeleiding een succes!

Op zaterdag 17 maart vond in Zeist voor de derde maal het Nationaal Congres Leerlingbegeleiding plaats. Ruim 100 deelnemers die leerlingbegeleiding een warm hart toedragen, konden een keuze maken uit 25 heel verschillende workshops die in drie rondes bezocht konden worden. Praktische workshops van gerenommeerde deskundigen vanuit verschillende expertises. Van 'Een goede aanpak van pesten', naar 'Passend onderwijs en sociale competenties' en tenslotte 'Hoogsensitieve leerlingen'. Genoeg keus voor iedereen.

Na een hartelijk welkom door teamleider Barrie Hoogsteyns, van de ontvangende en gastvrije school (Christelijk College Zeist) en Susanne Nieuwenbroek van Congres Content werd er met de eerste workshopronde gestart. Na een voortreffelijke lunch, die met veel enthousiasme werd verzorgd door de leerlingen van het Christelijk College Zeist, volgden er 's middags nog twee workshoprondes. In de tussentijd was er ook nog gelegenheid om de ruim aanwezige infostands te bezoeken.

Uit de grote hoeveelheid evaluaties blijkt dat de deelnemers niet alleen hebben genoten van de workshops maar ook daarbij veel nieuwe kennis hebben opgestoken. Een succesvolle dag.

Enkele uitspraken:

nationaal congres leerlingbegeleiding

nationaal congres leerling
begeleiding

nationaal congres leerlingbegeleiding

nationaal congres leerlingbegeleiding

Workshop 2: Mentorvaardigheden: Hoe word/blijf ik een goede mentor?
Workshop 23: Groepsdynamieken: hoe maak ik van mijn klas een positieve groep?

Maya Bakker, Salto

Maya Bakker

Hoe word en blijf ik een goede mentor?
"Morgen zijn wij schoolleiding van jouw school en gaan we sollicitatiegesprekken voeren. Dat de vakkennis van de nieuwe collega's goed is, weten we al. Nu gaan we kijken of het ook goede mentoren kunnen zijn."

Zo begon deze workshop van Maya Bakker. De deelnemers werden meteen met de neus op de feiten gedrukt: achter mentoraat op een school hoort een visie te zitten. Wat moet de meerwaarde van een goed lopend mentoraat zijn voor de kwaliteit van de leerlingbegeleiding? Wat verwachten we dan van een goede mentor? Wat moeten deze willen zijn,wat moet een mentor doen en welke kennis en vaardigheden zijn daarvoor nodig? Mentor zijn is een vak. Voor een heel groot deel is dat te leren. Puur kennis en vaardigheden, dus leerwerk en trainen. Een ambacht. Voor een nog groter deel gaat het om willen. Als de juiste attitude ontbreekt, wordt het lastig werken.

Deze workshop werd doorspekt met interactieve voorbeelden en anekdotes. In een workshop is al veel te leren maar een school die het mentoraat serieus neemt, zorgt ervoor dat de mentoren toegerust worden met een degelijke training. Pas dan kun je zeggen dat de mentor de spil is van de begeleiding

Hoe maak ik van mijn klas een positieve groep?
Tijdens deze workshop werd het de deelnemers duidelijk dat zij echt invloed kunnen uitoefenen op het groepsklimaat van een klas. De inspanningen uitgevoerd door de mentor en docenten die tot dat resultaat leiden, zijn niet alleen eenvoudig uit te voeren; ze worden door de leerlingen ook als leuk en inspirerend ervaren. Wel wordt een deskundige kijk verwacht op de stadia waarin een groep verkeert. Het inzetten van de juiste instrumenten en de tijdstippen waarop deze plaatsvinden vereist millimeterwerk. Iedere mentor kan hiermee, geholpen door het handboek Positieve groepsvorming (Bakker&Mijland) aan de slag. Het concept zal echter nog succesvoller zijn als ook de collega's en de schoolleiding hieraan meewerken. In de workshop werd de overtuiging gedeeld dat de inzet op positieve groepsvorming niet alleen een fijnere schooltijd tot gevolg kan hebben maar zeker ook zal leiden tot betere leerprestaties.

De deelnemers aan deze workshop wilden langer doorgaan om ook zelf nog oefeningen te ervaren. Ter plekke ontstond de verbinding waarover de workshop ging. Ge├»nspireerd door deze idee├źn en toegerust met handvatten konden zij op hun school aan de slag.

Workshop 4: Kom een ouder niet aan zijn kind en kom een kind niet aan zijn ouder!

Pieter Jansen, Ortho Consult

Pieter Jansen

De workshop had als basis de verticale loyaliteit tussen ouders en kinderen als een zijnsgegeven en de horizontale loyaliteit naar anderen bijvoorbeeld de docent of mentor. Gesproken over hoe dit werkt in de dynamische driehoek kind-ouders-school. En in deze ook over overbelaste en gespleten loyaliteit. Middels oefeningen en verhaal handelde de workshop over de basisbehoeften van een mens (Pyramide van Maslov), zien van verschillen en overeenkomsten in het contact met de ander en wat we hierin vanuit onszelf in waarden en normen meebrengen. Daarnaast gesproken over waarneming en hoe je hierin dingen eerder kan zien en ook kan missen.

Verder Onrecht uitgediept als onderliggende oorzaak van conflicten en hoe hier destructief dan constructief mee omgegaan kan worden. En hoe erkenning er uit kan zien in deze.

Workshop 6: Een goede aanpak van pesten

Bob van der Meer, Europees Expertisecentrum voor Veiligheid

Bob van der Meer

Kaart verklaringsmodel geweld
Verklaringsmodel van pesten, geweld of ongewenste omgangsvormen op school
Pesten op scholen voor voortgezet onderwijs - 3 eisen

Workshop 8: Geef de kinderen geen oplossingen, leer hen het zelf op te lossen!

Dirk van der Wulp, Digischool

Dirk van de Wulp

Presentatie van de workshop

Workshop 9: Kies actief
Workshop 15: Circle time

Frits Roelofs, EQ-praktijk Roesch

Frits Roelofs

Presentatie kies actief
Bij de les: kies actief
Artikel circle time

Workshop 10: Narratieven van leerlingen met faalangst

Jos de Vries, seminarium voor orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht)

Jos de Vries

Narratieven zijn kernverhalen van leerlingen. Daarin is faalangst soms een belangrijk thema. Mentoren en begeleiders kunnen in hun gesprek met leerlingen systematisch op zoek gaan naar deze narratieven. In de workshop hebben de deelnemers eerst geleerd deze kernverhalen bij elkaar te zoeken. Met vragen als: wat zijn belangrijke gebeurtenissen in je professionele leven, en welke waarderingen heb je daarbij?

In het tweede deel van de workshop hebben we de leidraad voor het voeren van narratieve gesprekken besproken. En gezien hoe dat met een LeerlingZelfOnderzoek (LZO) grondig en zorgvuldig gedaan kan worden. Door beantwoording van de set met vragen in het LZO en de affectieve waardering geeft de leerling een zelfportret aan de begeleider. Die kan daarmee het gesprek met deze leerling gericht en systematisch voeren. De opbrengst van het mentorgesprek zal hoger zijn. De thema's en de koers van de begeleiding worden immers duidelijk. En vooral door de leerling zelf benoemd. Faalangst komt in allerlei gedaanten in deze narratieven tevoorschijn. Een houvast voor mentor en begeleider, bij leerlingbegeleiding!

Belangstelling? Vraag om het artikel 'Stem van de leerling' (jos.devries@hu.nl)

Workshop 12: Passend onderwijs en sociale competenties
Workshop 13: De kracht van bemoediging

Ellen Reehorst, Frantzen, Reehorst & van Rossum

Suzanne Sjoers

Passend onderwijs mogelijk maken

Workshop 14: Het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen

Suzanne Sjoers, APS

Suzanne Sjoers

Het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen

Workshop 16: Eetstoornissen in school
Workshop 17: Zelfbeschadiging bij leerlingen

Annette van der Laan, Ortho Consult

Annette van der Laan

Krassende leerling
Eetstoornissen

Workshop 18: jongens aanpakken!

Otto de Loor, aps

Otto de Loor

Jongensgedrag en onderwijs

Workshop 21: Herstelrecht in het onderwijs
Workshop 24: De meest foute workshop van het congres

Jan Ruigrok, Rigardus

jan ruigrok

Provocatieve leerlingbegeleiding

Workshop 22: Leer- en ontwikkelingsspel

Peter Gerrickens, Gerrickens Training& Advies

Peter Gerrickens

Toelichting bij het leer en ontwikkelingsspel